۱۸ بهمن ۱۳۸۳
خرافه ها، اين بار در sms و e-mail

 

يادم هست بارها در حرم امام رضا عليه السلام افرادي را مي ديدم كه با نگراني و عجله دنبال يافتن كاغذ بودند و يا از زائران خودكار طلب ميكردند و به جاي زيارت، به نوشتن مطلبي مشغول بودند. ماجرا از اين قرار بود كه كسي پشت كتاب دعايي مي نوشت كه مثلا به خانم ها بگويند حجاب را رعايت كنند و هر كس اين مطلب را پشت مثلا 8 تا، 10تا، 14 تا كتاب و يا كاغذي ننويسد خبر بدي به او خواهد رسيد! و انسان چقدر براي دفع خطر احتمالي، عقلش را فراموش مي كند.

 

                          ************************

اخيرا اين رفتار بي منطق و مرتجعانه، شيك شده و به جاي پشت جلد مفاتيح و كتاب دعا به sms ها نفوذ پيدا كرده است. شعري، بياني و به دنبالش : اين را براي 9 نفر forward كنيد و الا خبر بدي به شما خواهد رسيد! باز يك مرحله بيشترش هم اينكه وقتي اوركات را ميديدم، پيامي به همين مضمون روي ايميل orkut هم رسيده بود.

 

                          ************************

اين رفتارهاي بي منطق، مثل پررونق شدن دكان صاحبان جادو و جمبل، زنگ خطري است كه نشانه ي عمق بي منطقي و كم عمقي است. حداقل از جامعه ي جوان و بكارگيران sms و e-mail چنين انتظارهايي نمي رود. اگر قرار باشد خبر بد برسد، چه Forward بكنيم با نه، خواهد رسيد و اگر هم چنين چيزي نباشد، خبر بد هم نمي رسد اگر به جاي 9 بار 1000 بار forward شده باشد.

 

                       **************************

 

بايد عقلاني رفتار كرد. شك نيست فضاي رفتارهاي غير منطقي و واپسگرايانه در جامعه ي اسلامي و بخصوص از رسانه هاي جمعي، در دور كردن جامعه از رفتارهاي عقلاني تاثير بسيار پر اهميتي دارد.

4براي جلوگيري از تهديدات آمريكا بايد به حقوق بشر و آزادي توجه كرد
دبیر کل حزب الله ایران!3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.