۲۲ اسفند ۱۳۸۳
قوه ی قضائیه و مطبوعات

 

مطبوعات در ایران از چالش های بزرگ سالهای بعد از دوم خرداد 1376 بوده است. بستن تاریخی و فله ای مطبوعات و درادامه­ی آن بستن متناوب روزنامه ها و اتهام های ناروا به دست اندرکاران مطبوعات در تاریخ سیاسی ایران باقی ماند.

چندی پیش،و نمی دانم چرا؟ رئیس دادگستری تهران از قول ریاست قوه ی قضائیه نسیم امید بخشی را پراکند که روزنامه ها دیگر تعطیل و بسته نمی شوند. جمعی از فعالان سیاسی از این واقعه استقبال کردند، هنوز مرکب نوشته ی این فعالان سیاسی خشک نشده بود که آقای مرتضوی دادستان معروف تهران، در این بارقه­ی امید، ایجاد شک و تردید کرد. این بار سخنان دادستان در برابر سخنان و نظرات رئیس جمهور نبود که طبیعی باشد، بلکه در برابر ریاست قوه­ی قضائیه و رئیس دادگستری تهران، دو مقام ما فوق دادستان تهران تلقی می شد.

اما درباره ریاست قوه­ی قضائیه بر این مطلب تأکید کرد که متخلف باید مجازات شود نه اینکه روزنامه ها بسته شود. اگر امید به سخنان آیت الله شاهرودی استمرار یابد، جای خوش وقتی و خوش حالی است. زیرا در همه­ی جهان یکی از معیارهای اندازه گیری آزادی ها، مطبوعات آزاد هستند و برخورد با آن ها همواره از مصادیق بارز نقض آزادی ها تلقی می گردد. ضمن آنکه واقعیت نشان داده است که هیچ وقت تعطیلی روزنامه ها باعث توقف اطلاع رسانی به جامعه نشده است. امید که این امید پر داوام باشد.

4عکس انتخاباتی جناح راست
سایت مهاجرانی و کدیور و وبلاگ مزروعی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.