۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۴
کتاب­های خطی پشت دیوار

 

درکتاب خاطرات سیاسی باقر پیر نیا، استاندار اسبق خراسان در سال­های قبل از 1350 می­خواندم که وقتی می­خواستند کتاب­خانه­ی آستان قدس را بازسازی کنند قصد داشتند در محلی از کتاب­خانه، ماشین­های عکسبرداری از نسخه­های خطی تازه خریداری شده را نصب کنند، مجبور می­شوند دیواری را خراب نمایند. بعد از برداشتن تیغه متوجه می­شوند که مقداری گونی­های نخ پیچیده در آن جا انبار شده. و در آن مجموعه­ای ازکتاب های خطی است که مقدار زیادی از آن سالم مانده و شماری نیز به صورت نیمه سوخته.

پس از بررسی معلوم شده که در حمله­ی عبدالله ازبک به خراسان که موجب خرابی بسیار شده بود قصد تعرض به کتابخانه­ی آستان قدس را هم داشته­اند. مرد فرهنگ دوستی مخفیانه کتاب­های خطی را که سرمایه­ی ملی است جمع­آوری کرده و در گونی گذاشته و جلوی آن تیغه کشیده تا کسانی پیدا شوند از این سرمایه­ی ملی استفاده نمایند.

آن­قدر کار این انسان گمنام بزرگ بود که وظیفه­ام دانستم برای سپاس از آن، این قسمت از تاریخ سیاسی پیر نیا را وب نوشت کنم.

4شهرداری که حد خودش را نمی­دانست
جشنواره ی دانشجويان وبلاگ نويس – همدان3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.