۲۲ بهمن ۱۳۸۲
تئوری جمهوری اسلامي در تقابل با امارت ملاعمر

 

يکي از فقهاي شوراي نگهبان در توجيه رفتار آن شورا در رد صلاحيت هاي جهت داري که بقول رؤساي جمهور و مجلس کشور  بعد از آن همه رایزنی و جلسات طولانی روزهای کاری و تعطیل هنوز بیشتز از صد کرسی بي رقابت، افرادي از جناح خاصي مي توانند به مجلس راه يابند، قريب به اين مضامين فرموده اند، ما در مقابل خداوند مسؤليتهايي داريم. اين همان نقطه آغاز جدايي جمهوريت از اسلام است. نه به خاطر اينکه کسي در مقابل خداوند مسئوليت شخصی ندارد که همه ما در مقابل خدايمان مسئول هستيم ولي به اين دليل که در مقابل حاکميت، تنها خواست و اراده مردم مي تواند افراد را در مناصب حکومتي قرار دهد. و به همين دليل فقط خواست مردم که در شکل قانون توسط برگزيدگان مردم معين شده را بايد عملي سازد. اگر اين نبود چگونه يک نفر مي تواند به عنوان ولي فقيه حتي بر مراجع و بزرگان علم و دين حاکميت داشته باشد. چون او با واسطه منتخب مردم است و ديگران نه، پس کسي در مقام حاکميت حق ندارد، وظيفه شرعي شخصی تشخيص دهد و ديدگاه خود که حتي معتقد است عين دين و شرع است را به مردم تحميل کند. ممکن است آن ديدگاه با قانون و طبعاً اراده مردم منافات داشته باشد.

آقای خاتمی می گفت که وقتی در آلمان بودم، گروهی از تندروهای سلفی که بعدها در شکل تفکر طالبانی در دنیا شناخته شدند، پیش من آمدند، گفتند امام اسم جمهوریت را نیاورد. بگویید حکومت اسلامی تا ما برویم و با ایشان بیعت کنیم. مطلب را در پاریس به امام گفته بودند. امام قبول نکرده بود.

فرق جمهوري اسلامي و امارت ملا عمر در اين است که آنجا فتاوای ملا عمر مساوي با اسلام است و اينجا بر اساس روح انقلاب و قانون اساسی خواست و اراده مردم مسلمان که در انتخابات آزاد و قانون اساسی تجلي مي کند، اسلام است.

اينجا قرار است امارت اسلامي ايران و يا حتي حکومت اسلامي ايران نباشد، جمهوري اسلامي بايد باشد. و چه ظلمي در حق اسلام و جمهوري اسلامي و پايداري ها و رشادت ها و شهادت هايي که براي حفظ اين نظام مردم سالار اسلامي مي کنند، آنها که خواب امارت و يا حکومت اسلامي را براي اين مردم ديده اند.

اينکه چه کساني در مجلس يا دولت باشند اساساً مهم نيست ولي اينکه محتواي جمهوريت از اين نظام گرفته شود قبل از هر چيز به اسلام ضربه مي زند، پس از آن به کشور و ملت پر تاريخ و سر بلند ايران. ولي گويا اين واقعيت ها تنها خطابه هاي بي فايده است. در اين ايام ياد آوري پيروزي انقلاب اسلامي پس از گذشت يک ربع قرن، براي فرزندان امام و انقلاب خيلي تلخ شده است.

425 سال از 22 بهمن گذشت!
دسته گلي براي صميميت3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.