۲۵ فروردين ۱۳۸۴
بنیانگزار انتشارات امیرکبیر

 

در تابستان سال گذشته موفق شدم دوجلد کتاب در جستجوی صبح را بخوانم، در 1061 صفحه. این کتاب خاطرات آقای عبدالرحیم جعفری بنیانگزار مؤسسه­ی انتشارات امیرکبیر است که خوشبختانه هنوز زنده است و خدا عمرش را دراز کند.

بخش مهمی از کتاب، زندگی پر ماجرا و سخت آقای جعفری است ولی بخش عمده­ی کتاب به دلیل ارتباطات 60 ساله­ی نویسنده با شخصیت­های اصلی فرهنگ ساز معاصر کشور، شرح حال آنان است. عجب شرح حال خواندنی!.نسبت به تک تک نویسندگان  مشهور، ماجرایی که نشان دهنده­ی حالت ها و خصوصیات شخصی و فیزیکی و نوع نگاه آن به جامه­ی ایران است را آورده.

به گمان من اصل اهمیت فرهنگ سازی انتشارات امیرکبیر، یک طرف، و مکتوب کردن خاطرات نویسندگان یک طرف. در حقیقت دائره المعارفی است از نیم قرن نویسندگان ایران.

**********

آقای جعفری بعد از انقلاب دچار مشکل ها شده است. و به قول خودش آسان خورها زحماتش را بر باد دادندو مدتی زندان بود و بعد هم انتشاراتش را مصادره کرده اند. من که با خواندن این کتاب تحت تأثیر تلاش فرهنگی او قرار گرفتم، و از آنچه بر سرش رفته سخت متأثر.

یاد کردن از تلاش های فرهنگی فرهنگ سازان یک وظیفه است، بی آن که هیچ کس را بی­عیب بدانیم.

**********

امیدوارم بتوانم به تناسب، بعضی از خاطرات مهم درباره­ی نویسندگان نامی کشور را از این کتاب بنویسم.

 

4وبلاگ دکتر معین
يک خاطره از اورکات3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.