۳۱ مرداد ۱۳۸۴
اولين صورت جلسه مجمع روحانيون مبارز

 

اولين جلسه مجمع روحانيون مبارز در تاريخ 26/12/1366 تشکيل شده است. در نوشته هاي قديمي ام دفتري پيدا کردم که در آن صورت جلسات يک ساله اول مجمع به خط من ثبت شده است. جالب است که در اين جلسه به خاطر اهميت ارائه ليست جداگانه از روحانيت مبازر براي انتخابات مجلس سوم، ليست کانديداهاي مجمع مشخص شده است. اين صورت جلسه توسط اعضاء امضاء شده است. نام آيت الله حسن صانعي درميان اعضاي جلسه نيست ولي جزء امضاء کنندگان هست:

 

بسمه الله رحمن رحيم

اولين جلسه روحانيون مبازر تهران روز 26/12/66 هم زمان با بعثت حضرت ختمي مرتبت در منزل حجت الاسلام صدوقي با حضور حجت الاسلام آقايان: کروبي، موسوي خوئيني، جلالي خميني، خاتمي، رحيميان، خلخالي، منتجب نيا، توسلي، بيات، سراج، موسوي لاري، صدوقي، رحماني، هادي، ابطحي، محتشمي، انصاري، سيد محمد هاشمي، آشتياني، نظام زاده، با هدف تشکيل روحانيون مبارز تهران با کسب اجازه از محضر امام امت تشکيل جلسه داد و تصويب کرد از اين پس بر محور نظرات حضرت امام و به خاطر تعقيقب اهداف معظم له درمسائل حساس کشور اعلام نظر نمايد. در مورد انتخابات دوره سوم مجلس شوراي اسلامي نيز اسامي کانديداهاي تهران قرائت و از ميان آنان افراد زير به ترتيب رأي آوردند آقايان هاشمي رفسنجاني، کروبي، دعائي، صدوقي، موسوي لاري، دکتر معين، ولائي (19 رأي)، اصغري، الويري، دستغيب، خانم دباغ، دکتر روحاني، (16 رأي)، انواري، فخرالدين حجازي، دکتر فروتن (15 رأي)، خانم رجائي (14 رأي)، عميد زنجاني، دوزدوزاني (13 رأي) شيباني، اصغرزاده (12 رأي)، نوربخش، نجفي علمي(11 رأي)، مير محمد صادقي، تسليمي (10 رأي).

4وزارت ارشاد و توديع مسجد جامعي
صندلی های هیئت دولت3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.