۰۴ مرداد ۱۳۸۴
میلاد زهرا (س)

 

فردا میلاد دختر پیامبر است شیعیان به حضرت زهرا ارادت ویژه ای دارند. مادر همه امامان آن ها بوده است. دختر پیامبر شان و همسر علی.

*****

در ایران فردا روز زن نام گرفته است مادر بهترین موجود است و زنان نیمه اصلی انسانیت هستند.

به مادران، زنان، مادر بزرگ ها، به خصوص مادرزن ها و مادر شوهرها مبارک باشد.

*****

مصاحبه من با روز آن لاین را اینجا بخونید.

4گزارش تخلفات حقوق شهروندی
استشهاديون و هزينۀ ملت3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.