۰۳ مرداد ۱۳۸۴
گزارش تخلفات حقوق شهروندی

 

آقای علیزاده رئیس دادگستری تهران گزارشی از وضعیت نقض حقوق شهروندی در زندان ها را به ریاست قوه قضائیه داده است .اگرچه از سوی سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد ولی بر اساس اطلاعاتی که دارم مجددًا رئیس دادگستری تهران بر آن تأکید کرده است. من امیدوارم اصلاحات قوه قضادیه در عمل جدی باشد ولی:

1- واقعیت این است که بعضی مقامات قضائی صاحب نفوذ وتأثیر گذار در طول این 8 سال به قانون اهمیت نمی دادند. خواست یکی دو مقام قضائی در عمل از هر اصل قانونی جدی تر بود. پرونده های زیادی در حافظه جامعه هست که همه حقوقدانان آن را غیر حقوقی می دانستند ولی به خا طر اهداف مقطعی سیاسی عملی می شد. حتی بعضی اوقات توسط خود سیستم قضائی هم – مثل ماجرای وبلاگنویسان – تقصیر آنان اعلام شد .تا این افراد دارای چنین قدرت های وسیع هستند هر وقت تحقیقی صورت پذیرد بازهم نتیجه همین خواهد بود. از ابتدای شروع کار آیه الله شاهرودی ده ها بار شخصاً این مسأله را به مقامات عالی رتبه قضائی گفته بودم.

2- بارها دادستان عمومی و انقلاب تهران در تلویزیون و به صورت رسمی اعلام کرده است که بخشهای اطلاعاتی موازی ضابطان قوه قضائیه بوده اند. در گزارش آقای علیزاده به تخلفات آنان وحتی به مقاومت در برابر تحقیقات سیستم قضائی اشاره شده است. این یک دو گانگی در اطلاع رسانی است. نتیجه این دوگانگی عدم اعتماد به این تحقیقات در افکار عمومی است و نشانه نوعی زد وبند بین دستگاه های اطلاعات موازی و دادستان تهران می تواند باشد که برای ایجاد اعتماد باید در این مورد دستگاه قضائی پاسخ دهد.

3– البته از حرکتی که بتواند به احیای حقوق شهروندی منجر شود باید استقبال کرد. اما این در صورتی در افکار عمومی جدی تلقی می شود که زمینه امکان اعتماد به این کارها در جامعه بوجود آید .

4- اصل طرح واقعیات به افکار عمومی یک گام به پیش است. اگر در هر تخلفی چنین می شد جامعه به دامن شایعات پناه نمی برد. حذف وبرخورد به متخلف راه بقای هر نظامی است ونه لاپوشانی تخلفات به بهانه تضعیف نشدن نظام.

 

4اجلاس تمدن جهاني ژاپن
میلاد زهرا (س)3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.