۰۳ تير ۱۳۸۴
انتخابات و زندانیان سیاسی

امروز در ایران انتخابات است. بین آقایان هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد رقابت است. حتما تا فردا یکی از این دو رئیس جمهور ایران هستند و سیاست های جدید خود را اعمال می کنند.

در این میان هر کدام که رئیس جمهور شوند، خواسته های آزادی خواهانه مردم ایران تغییر نمی کند وآنها را از رئیس جمهور مطالبه خواهند کرد. در این دو هفته ی گذشته که همه در گیر انتخابات بودیم وضعیت چند فعال سیاسی دستخوش حوادث ناراحت کننده ای بود. زرافشان را به بیمارستان منتقل کردند. اکبر گنجی از توطئه احتمالی ترور خود خبر می دهد. به خاطر وبلاگی که می نویسیم امروز پدر سمیعی نژاد زنگ زد و با همان سادگی خود می گفت : دوشنبه مجتبی را به عنوان ثبت النبی محاکمه کردند. برایش توضیح دادم که سب النبی است نه ثبت النبی! قاضی زیر بار نمی رفت و از دادستانی اصرار داشتند . پنجشنبه دیروز قرار بود محاکمه اش تمام شود که گفتند دادگاهش را به شنبه –فردا- که نتیجه ی انتخابات معلوم شود موکول می کنیم.

در هر حال این ها که به دلیل فکر و اندیشه در زندان هستند و امروز بیشتر از آینده نگران خود و خانواده و جامعه شان هستند، نباید در موج نگرانی انتخابات  فراموش شوند.

طبیعی است که دادستانی مثل همیشه بیانیه های تکذیبیه در مورد زرافشان و گنجی می دهد. اما تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی یک وظیفه ی همگانی است و فعال شدن قاضی مرتضوی، بسته شدن روزنامه اقبال و رفتارهایی که احتمالا بعد از این شاهد خواهیم بود، هیچکدام نباید مانع آن شود که لااقل در محیط اینترنت که برای دفاع از آزادی این همه مقاله تحریم انتخابات نوشته شد و نتیجه اش را  هم دیدیم، زندانیان سیاسی و مهمتر از آن حقوق بشر فراموش شود. از این پس هر یک از این دو نفر رییس جمهور شوند باید فعالتر و با همدلی بیشتر مطالبه حقوق بشر و زندانیان سیاسی شود.

در ظاهر شاید این نوشته تناسبی با انتخابات ندارد ولی در واقع ضروری ترین نیازی است که همین امروز باید به آن اشاره کرد.

 

4تأثیر ا نتخابات بر فضای سیاسی کشور
ما مخالف احمدی نژاد بودیم ولی باختیم3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.