۲۶ خرداد ۱۳۸۴
فردا روز اصلاح نظام

 

این جمله از مهندس سحابی است :

اگر۲۸ مرداد مردم در خانه نمی ماندند، مصدق می ماند.

27 خرداد هم مثل 28 مرداد است. نگذاریم دموکراسی در این کشور عقب بیافتد. 

 تا فردا و انتخاب مدافع حقوق مردم و مات شدن اقتدارگرایان که به فکر مصادرۀ آخرین سنگر قدرت هستند.

4دو خاطرۀ انسانی از دکتر معین
روز انتخابات3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.