۱۱ خرداد ۱۳۸۴
موزۀ رياست جمهوري

 

موزۀ رياست جمهوري افتتاح شد، و به نکاتی در این موضوع توجهم جلب شد: قطعاً تاريخ در مورد آن چه که در موزۀ آقاي خاتمي مانده است قضاوت عجيبي خواهد کرد. با اين که خيلي برايم سخت است که از روحيات شخصي آقاي خاتمي چيزي بنويسم اما به بهانۀ موزه لازم مي دانم شهادت دهم که آقاي خاتمي هيچ هديۀ دوستانه اي را هم وارد زندگي شخصي اش نکرد. همسر و فرزندانش نيز وقتي هديه شخصي به نام آنان فرستاده مي شد و يا در سفر مقامات به ايران به آنان داده مي شد، همه را به موزه مي دادند. اين خصلت خاتمي و همسر و فرزندانش همان است که تاريخ دربارۀ آن قضاوت عجيبي خواهد کرد. گاهي رئيس جمهوري و يا پادشاهي در کنار هدايا، ميوه اي، شريني اي و يا هديه خوردنی مي آورد، براي بچه هاي دفتر رئيس جمهور روشن بود که آقاي خاتمي مي گويد اين ها را بين کارکنان دفتر تقسيم کنند. آقاي خاتمي و زن و فرزندانش پاک ترين زندگي شخصي را داشتند. کاش مي توانستم خيلي چيزها را بگويم، حيف که نه او راضي است و نه من علاقمندم در اين حوزه ها چيزي بنويسم که صفاي بي رياي آقاي خاتمي خدشه دار نشود. اگر موزۀ آقاي خاتمي فعالتر شود مردم در اين مورد با من هم نظر خواهند شد. البته مي گويند بعضي موزه ها مربوط به بعضي افراد، فقط اجناسي که جايي براي نگهداري آن وجود ندارد به چشم مي خورد!!

موزۀ رئيس جمهور که به تلاش آقاي مهندس علي خاتمي برادر سالم و صادق آقاي خاتمي آماده شد. بنا به گزارشی که ايشان آن را خواند اشياء اهدايي موجود بيش 1660 قطعه است که بخشي اهدايي رؤسا، عده اي اهدايي شخصيت ها، جمعي توسط مردم و گروهي اشياء متعلق به هنرمندان خالق اثر.

بخشي مربوط به دوران مرحوم بازرگان، بني صدر، شهيد رجائي هم هست که هر کدام دوران کوتاهي داشتند. هداياي مربوط به دوران رياست جمهوري آيت الله خامنه اي هم بالغ بر 200 اثر است که در همين موزه بايگاني مي شود. آقاي هاشمي رفسنجاني هم هداياي خود را در ساختماني در رفسنجان نگهداري مي کنند.

*****

قسمت پرسش و پاسخ تا آخر هفته آینده تعطیله!

 

4گنجي آزاد شد
همسر امام خميني3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.