۰۹ خرداد ۱۳۸۴
کانديداهايي که در ايران نبوده اند

 

از جالب ترين نکات تبلیغات بسياري از کانديداها اين است که جوري حرف مي زنند گويا بيست و چند سالي است در خارج از کشور بوده اند و هيچ مسؤليتي نداشته اند و اکنون مي خواهند با برنامه هاي کاملاً جديد براي کشور برنامه ريزي کنند.

کمتر کسي هم دفاع از گذشتۀ بيست و چند ساله انقلاب را وظيفۀ خود مي داند حتی کسي مثل آقاي هاشمي رفسنجاني که از روز اول انقلاب تا کنون همواره يکي از دو سه نفر قدرتمند و تأثيرگذار و سياست گذار کشور بوده اند، بي آن که دفاعي از گذشتۀ خود بکنند، برنامه هاي جديد و کاملاً متفاوت ارائه مي کنند.

آقاي لاريجاني هم که با شعار هواي تازه تبليغاتش را شروع کرده، که باز گويا اصلاً مديريتي در صدا و سيما نداشته اند که لااقل بخشي از اين هواي تازه را به آن جا پمپاژ کند.

از همه جالب تر هم ايجاد جامعه باز که جوانان در آن زندگي آزاد و بي دغدغه داشته باشند، توسط سردار قاليباف است! فرماندۀ همان نيروز انتظامي که چند سالي است جوان ها ديده اند که با ماشين هاي شبیه زندان و پليس هاي رنگ هاي مختلف چوب به دست در گوشه و کنار شهر چقدر براي آنان آزادي آورده و خودشان خبر نداشته اند!

آقاي احمدي نژاد هم که به سر و سامان دادن به وضع ايران قانع نيست، جهان را مي خواهد آباد کند و در اوج صداقت که واقعاً اين صداقت آدم را مي کشد! از اصل دموکراسي ناراحت هستند و ادعا مي کنند که اصلاً کي گفته دموکراسي؟ ايشان هم تازه از صفر مي خواهند بسازند اين وطن را! به يک شرط کوچک که خدا کند برف بارندگي تا روز انتخابات نيايد!

حالا از اين جملات طنز و جدي گذشته: 1- جوري با مردم حرف زده مي شود که گويا مردم مقصر اصلي بوده اند که در اين کشور زندگي مي کرده اند و مديران که امروز کانديدا هستند هيچ نقشي نداشته اند. 2- چنان بی اعتنا به همۀ دستاوردهاي انقلاب که خود مديريت آن را بر دوش داشته اند هستند که يک ناظر خارجي به راحتي به اين باور مي رسد که گويا هيچ دستاورد مثبتي اين انقلاب نداشته است. 3- با چه منطقي مردم بايد سوابق اين کانديداها را فراموش کنند و باور نمايند که اين ها تغيير کرده اند؟ و راه جديد و زندگي جديد را مي خواهند نويد بدهند؟

آدم ها يي که خيلي از مردم دور مي مانند تصور مي کنند حق دارند مردم را ... حساب کنند. حال هر کسي هر کلمه اي که مي خواهد جاي اين نقطه چين خواهد گذاشت.

4ممنوع الخروج شدن فعالان سياسي
گنجي آزاد شد3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.