۰۲ خرداد ۱۳۸۴
رد صلاحيت معين

 

هر چه تلاش کردم ذهنم را براي نوشتن يک مطلب به هم پيوسته در مورد رد صلاحيت دکتر معين متمرکز کنم، نتواستم چند عنوان جداگانه را امروز نوشته ام:

-    معين را رد صلاحيت کردند. به همين راحتي در بيانيه­ي شواري نگهبان نوشته­اند که امين مردم بوده­اند باز هم به همين راحتي.

-    در شب دوم خرداد با عجله خبر رد شدن دکتر معين را اعلام کردند مي گويند انتقام از کار هشت سال پيش مردم بود.

-    دوستان ما واقعاً کار نفس گيري را شروع کرده بودندکه جامعه را راضي کنند که رأي بدهند. با رد شدن معين انتخابات حداقلي شد و بار ما کم.

-    آمريکائي­ها ماه­ها بود که ايران را تهديد مي­کردند، و همه چيز را به بعد از انتخابات موکول مي­کردند و مي­ترسيدند مردم حضور پيدا کنند ولي با رد شدن معين خواسته يا ناخواسته کارت دعوت حمله به ايران ارسال شد. و بايد پاسخ­گوي ملت ايران باشند.

-    معين ضرر نکرد، دوستانش هم ضرر نکردند. خواستند صادقانه در انتخابات شرکت کنند معلوم شد که نمي­شود.

-    امروز صبح من و دوستان با آقاي دکتر معين ملاقات کرديم. داشت بيانيه تهيه مي کرد. حرف اصلي اش اين بود که نبايد به اعتماد مردم خيانت کرد. صادق و استوار و خوشحال. نگران اين بود که از راه هاي غير قانوني دنبال بازگردان صلاحيت او باشند.

-     ديروز دولت جلسه داشت. مفصل در مورد رد صلاحيت احتمالي بحث بوده است. قرار بوده حرف ها جمع بندي شود و امروز اقداماتي، صورت گيرد. اما قبل از امروز و بعد از پايان جلسه دولت، به سرعت غير معمولي اسامي اعلام شد. موسوي لاري وزير کشور هم از راديو شنيده بود.

-    حالا راستي استدلالي براي دعوت مردم به انتخابات وجود دارد؟

4دوم خرداد: تنور انتخابات سوخت
دستور رهبري حکم حکومتي نبود3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.