۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۴
اعتصاب غذاي گنجي

 

خبر اعتصاب غذاي گنجي از اين جهت بسيار مهم بود که نشان مي­دهد کارد به استخوانش رسيده. در دولت که بودم، دو سال پيش وکيل گنجي نامه­ی وزارت ارشاد را که دادن يک بولتن محرمانه به سعيد حجاريان را که سردبير روزنامه­ي گنجي بود و او هم بولتن را به گنجي داده بود غير قانوني نمي­دانست را به ما داد. وزارت اطلاعات هم نامه داد که مرجع اعلام محرمانه بودن که همان وزارت ارشاد باشد مي­تواند رفع محرمانه بودن کند. اين ها سند کافي براي آزادي قانوني گنجي بود اما نشد که نشد. بولتن محرمانه هم شامل موضوعات محرمانه نبود. ترجمه­ي مجلات خارجي در مورد مسائل مربوط به ايران بود. ترجمه­ي مجله­اي که آن لاين است و در همه جاي دنيا به فروش مي­رود که نمي­تواند ذاتاً محرمانه باشد. وزارت ارشاد براي اين که اين بولتن تکثير نشود و به راحتي مطالب مربوط به ايران در دسترس همه قرار نگيرد، آن را محرمانه کرده بود.

مسأله­ی امروز گنجي انساني است، مريضی است. اين حق زندانياني هم که به حق دستگير شده­اند هست که از دکترهاي خارج از زندان استفاده کنند. اما اگر همه­ي مسائل حل شود، مسأله­ي گنجي گويا حل نخواهد شد. افشاگري­هاي گنجي در مورد عاليجنابان رنگ­هاي مختلف که امروز ديگر در همه جا مطرح است. بخش­هاي عمده­ي آن را حتي آقاي کروبي هم که رئيس مجلس بودند و امروز مشاور عالي­ترين مقام نظام هستند هم گفته است. اما هم­چنان نه تنها گنجي آزاد نمي­شود که حتي از حق طبيعي خود براي معالجه هم محروم است. هر کس با گنجي در هر مسأله­اي اختلاف نظر دارد، در اين مسأله که وي درگير يک مسأله انساني است و مريض است و بايد آزاد باشد و معالجه کند تلاش نمايد. اين مسأله آزمون مهمي براي کانديداهاي ذي نفوذ است که نشان دهند با حقوق انساني شهروندان چه خواهند کرد.

4هايد پارک نمايشگاه
دوم خرداد: تنور انتخابات سوخت3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.