۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۴
درباره­ي ديدار اعضاي ستاد آقاي خاتمي با آقاي رفسنجاني

 

ديروز در اخبار خواندم که رئيس ستاد انتخاباتي آقاي خاتمي به اتفاق اعضاي آن ستاد با آقاي هاشمي رفسنجاني ملاقات کرده­اند و از ايشان دعوت براي حضور در انتخابات کرده­اند. خيلي خبر عجيبي بود. محسن امين زاده رئيس ستاد آقاي خاتمي در انتخابات 80 بود. او که وزير دست راست آقاي دکتر معين است، مگر مي­شود که چنين کرده باشد. خبر را که خواندم فهميدم منظور از رئيس ستاد آقاي خاتمي رئيس ستادي است که گروه­هاي 18 گانه دوم خرداد را تشکيل داده بودند. در ميان آن گروه­هاي 18 گانه کارگزاران سازندگي هم بودند که در اين انتخابات مثل هميشه طرفداران آقاي هاشمي رفسنجاني هستند.

البته همه حق دارند که از هر کانديدائي که بخواهند طرفداري کنند ولي استفاده از نام ستاد آقاي خاتمي چرا؟.

4سالن روزنامه ها در نمايشگاه
زنان وزير3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.