۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴
گزارش تکان دهنده قوه قضائیه

   

وقتي قرار شد آيه الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه شوند،همه تصميم گرفته بوديم که از اين آمدن استقبال کنيم.بعد از نصب ايشان، آقاي خاتمي وماها به همراهي ايشان از دفتر رئيس جمهور پياده براي تبريک به دفتر ايشان که آن سوي خيابان بود رفتيم. دوربين رسانه­هاي داخلي و خارجي را هم خبر کرديم که از اين ديدار گزارش تهيه کنند. آن روزها نقطه اصلي اشکال مخالفان هاشمي شاهرودي رياست سابق وي بر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بود.شمس الواعظين به من گفت مي­خواهيم از عنوان شاهرودي به جاي هاشمي ياد کنيم که اين شبهه کم رنگ شود. آقاي شاهرودي در آن جلسه اول چشم انداز بسيار خوبي از آينده قوه قضائيه جديد ترسيم کردند. بعد ها هم که تعبير معروف ويرانه قوه قضائيه را به کار بردند. اما درب قوه قضائيه بر اين پاشنه نگشت.حرف اساسي ما با قوه قضائيه جديد آن روز که چندين بار حضوري با مشاوران رئيس قوه خودم در ميان گذاشتم اين بود که قوه قضائيه بايد با حاکميت مطلق ماده قانوني ونه «سياست» اداره شود وادبيات صرفاً قضائي بايد واژگان ارتباطي آن قوه ومردم باشد تا نقش «حکميت» قوه قضائيه تثبيت و رفتار آنان اطمينان بخش جامعه باشد.اما نشد.بعد ها بدهکار هم شديم:  يکي از تأثير گذاران قوه قضائيه جديد به من مي گفت همين حمايت هاي آقاي خاتمي وجناح اصلاح طلب از رئيس قوه قضائيه باعث شد که ما نتوانيم در برنامه هامان توفيق پيدا کنيم.!!

ولي در اتفاقاتي مثل: بستن فله­اي روزنامه­ها، زنداني شدن جمعي فعالان ملي -  مذهبي، پرونده قتل­هاي زنجيره اي و سپس شکنجه متهمان اين پرونده­ها ،احضار گروهي فعالان فرهنگي وهنري واينترنتي به اداره اماکن نيروي انتظامي، انتصاب دادستان فعلي عمومي و انقلاب،ماجراي دستگيري و آزار وبلاگ­نويسان، فعال شدن نيروهاي اطلاعاتي موازي و نيروي انتظامي در سيستم قضائي و... نشانه­ي حضور پر رنگ سياست به جاي قضا بود.

سخنان ديروز آيه الله هاشمي شاهرودي که از پليس سالاري در قوه قضائيه، مهر قوه قضائيه را به صورت چک سفيد در اختيار ضابطان قراردادن، دستگيري افراد به جرمي و بازجوئي از مسائل اخلاقي و شخصي، وبد رفتاري و بي­انضباطي در مورد احضار شوندگان تکان دهنده بود. اگر در اين شرايط که ديگر دوران آقاي خاتمي رو به پايان است وحمايت او و اصلاح طلبان مانع کار نمي­شود، اين گزارش تکان دهنده رياست قوه قضائيه مورد فهم وقبول بخش قدرتمند سياسي قوه قضائيه قرار گيرد وافرادي که لااقل در افکار عمومي عامل اصلي اين وضعيت دردناک شناخته مي­شوند جاي خود را به «قضا مداران» بدهند،شايد بتوان اميد داشت که رئيس اين قوه در آينده چنين گزارش­هاي تلخي ندهد و ده ها «انسان» قرباني اين رويه­ها نشوند. خود آقاي شاهرودي در همين مصاحبه گفته اند: مگر جلب و هتک حرمت وحيثيت افراد شوخي است؟

کاش سردار قاليباف هم در بحبوحه فعاليت­هاي انتخاباتي فرصت کنند گزارش آيه الله هاشمي شاهرودي راکه به دوران فرماندهي ايشان اشاره دارد را ببينند.

 

4افتتاح نمايشگاه کتاب
غرض: خدمت به مردم3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.