۲۶ فروردين ۱۳۸۴
يک خاطره از اورکات

 

اوايلي که اورکات تعطيل شده بود خيلي تلاش مي کردم که بشود از اورکات رفع فيلتر گردد، متأسفانه بسياري از مسؤولان هم آن­قدر درگير کار روزمره هستند و از واقعيت نسل جوان دور، که به سختي مي­شود به آن­ها فهماند که اورکات چيست؟ چرا جوانان به اين دنيا علاقمندند و ...

آن­ها هم که تصميم مي­گرفتند و عمل مي­کردند هم که با ما هم­صحبت نمي­شدند. يادم هست که سه ماه پيش رفته بودم حرم امام، خيلي از مسؤولان بودند، آقاي دکتر روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي سخنراني داشت. آن روز­ها هنوز قرار بود ايشان رئيس جمهور بشنود. بعد از جلسه سر شام در مورد اورکات خيلي حرف زدم، روي اين نکته تأکيد داشتم، در جامعه اي که 60درصد آن جوان هستند، عده­اي حتي به بي­ضررترين کار ارتباطي هم گير مي­دهند. در حالي که وظيفه­ي حکومت است که حتي برا ي تفريحات جامعه هم برنامه­ريزي کنند. نکته­ي ديگر هم که گفتم اين­که ... سالم­ترين قشر جوان کاربران اينترنت هستند. مجرمين کدام پرونده­ي دزدي و قتل و بي­ناموسي کاربران اينترنت بوده­اند؟. به آقاي دکتر روحاني گفتم شواري عالي امنيت فقط در مواردي که امنيت جامعه د رهم مي­ريزد نبايد فعال شود قبل از آن مي­تواند کاري کند که بي­دليل حکومت را با جامعه در گير نکند. افراد حاضر نوعاً نظرات من را تأیيد کردند. آقاي دکتر روحاني گفت يک نامه در مورد اورکات و خصوصيات آن بنويس تا من اقدام کنم، کلي زحمت کشيدم آمار و ارقام تهيه کردم و نامه را فرستادم ولي بعد آقاي دکتر روحاني از ليست کانديداها بيرون آمد و فرصت پاسخ گويي هم پيدا نشد؟!

*****

ولي يادش به خير اورکات. من که خيل وقته نتوانسته­ام به آن سر بزنم. گرچه چيزي که زياد است، فيلتر شکن است و سايت­هاي جستجوگر جديد. من هم دو تا پروفايل در gazzag دارم که به لطف دوستان ظرفيت اولي پر شده و شماره­ي دوي آن­را فعلاً باز کرده­ام.

4بنیانگزار انتشارات امیرکبیر
صندلی وسوسه انگیز ریاست تربیت بدنی3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.