۰۴ بهمن ۱۳۸۳
هر دم از اين باغ...(ياهو مسنجر و اوركات غير اخلاقي )

 

امروز در كمال ناباوري خواندم كه نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم! طرحي در دست دارند كه ياهو مسنجر و اوركات بسته شود! يكي از نمايندگان هم در مصاحبه گفته بود كه ما با هر پديده غير اخلاقي مقابله مي كنيم. اخلاق نسبي نيست. اگر واقعاً اين نماينده و نمايندگان ديگر مي دانند اوركات و ياهو مسنجر يعني چه؟ چند سؤال جدي وجود دارد:

1- فرق مسنجر و تلفن در چيست؟ اين كه تلفن مكتوب است و در صورتي كه خداي ناكرده! بخواهند شنود كنند كه براي آنان راحت تر است.تازه سند هم هست.

2- چرا گفتگو اعم از اينترنتي و يا تلفني را با مقوله ي اخلاق ارتباط مي دهند؟ كدام وسيله و تكنولوژي هست كه با اين ديد، از آن خلاف اخلاق بدست نيايد؟ اتوموبيل، تلفن،ويديو، مسكن، پاساژ، آسانسور، سينما(به خصوص وقتي تاريك شود)، تخت و ... هم مي توانند با اين نگاه ممنوع شوند، چون بقول نماينده ي دشت مغان اخلاق نسبي نيست و هر كدام از موارد فوق مثل ياهو مسنجر مي تواند پديده ي غير اخلاقي شود.

3- از همه ي اين ها مهمتر. فرض كنيد كه همه، در ياهو مسنجر و اوركات در حال غيراخلاقي ترين رفتارها هستند و همه دنبال فحشا هستند و بايد با اين پديده ي غير اخلاقي مبارزه كرد. سؤال اينجاست، گناه اين كار بدتر است يا دزديهاي كلان از بيت المال، شكنجه در زندان، دروغ و ريا؟ چرا مجلس تابحال يكبار در مورد شكنجه ي افراد در زندان حساسيت نشان نداده؟ وحتي بعضي از نمايندگان در حالي كه همه بزرگان كشور، اين ستم ها را پذيرفته اند، بي تحقيق اصل آن را انكار مي كنند و رئيس كميسيون اصل نود مجلس مي گويد كه ديگر زندانيان سياسي به اين كميسيون مراجعه نمي كنند و اضافه مي كند، چون مي دانند آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت!

نه ظاهراً همه ي گناهان و تمام امور غير اخلاقي، خلاصه مي شود در اوركات و مسنجر كه مبادا دختر و پسري hi و bye با يكديگر داشته باشند. گناه ستم به مردم، دروغ، رعايت نكردن حقوق انسانها را حتماً خدا مي بخشد، يا اصلاً گناهي نداشته است.

4- ميزان اطلاعات بالاي طراحان را از اين مي توان فهميد كه فقط ذكر ياهو مسنجر كرده اند، حكماء گفته اند، ساير مسنجرها از نظر اخلاقي مانع چنداني ندارد!

5- لحظات تاريخي سير تطور اينترنت را مي گذرانيم. اين روزها در تاريخ باقي خواهد ماند.همچنانكه مخالفت ها با بلندگو و تلفن و تلويزيون و راديو در تاريخ ماند. مقاومت در برابر اين رفتارها، يك ضرورت تاريخي است. اگر اعضاي دولت نيز داراي چنين انديشه هايي شوند چه گل و بلبلي خواهد شد...

6- فراموش نكنيم هنوز رياست جمهوري و دولت را در اختيار نگرفته اند و مقاومت هايي در برابر اين طرحهاي انديشمندانه ! صورت مي گيرد.

 

4توپ و فحشاء
عكس موندني!3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.