۳۰ دی ۱۳۸۳
سه ساعت با سردار قاليباف و پرونده ي وبلاگنويس ها !

 

سردار قاليباف از اولي كه فرمانده ي نيروي انتظامي شد، تلاش داشت تصور مدني تري از پليس به جامعه ارائه كند و در خيلي از موارد هم توفيقاتي به دست آورد. ماجراي اخير وبلاگنويسان و اين كه نيروي انتظامي زير نظر دادستان برخوردهاي وحشتناك معروف را انجام داده است، اين نيرو را در معرض آزمون جدي در افكار عمومي قرار داد. بخصوص كه سه،چهار دستگيري در قم هم براي مسئله ي وبلاگ نويسي صورت گرفته كه آنها هم در اختيار نيروي انتظامي بودند. اين بار قمي ها نامه اي به مصطفي تاج زاده داده بودند كه تظلم خواهي آنان را به گوش سردار قاليباف برساند. قاليباف هم از تاج زاده خواسته بود كه بچه هاي قم و جمعي از بچه هاي پرونده ي معروف وبلاگنويسان تهران كه ادعا دارند در نيروي انتظامي شكنجه شده اند را شخصا ببيند.

پريروز مصطفي تاج زاده و هادي قابل بهمراه آقايان عباس كوشا، مسعود رهبري، حسين عبدالله پور، دستگيرشدگان قم و حنيف مزروعي و قريشي كه كارهاي سايت امروز را مي كردند، با قاليباف ديدار داشته اند. مصطفي تاج زاذه گفته بوده كه من بارها اعلام كردم مسئول سايت امروز هستم، ولي آنها اين بچه هاي فني را دستگير كرده اند. در اين جلسه حنيف مزروعي و قريشي طبعا همه ي مسايل بچه هاي وبلاگنويس تهران، به خصوص خانمها را توضيح داده اند و ديگران پرونده ي آزار و اذيت و شكنجه در قم كه توسط عوامل نيروي انتظامي صورت گرفته بود را مطرح كرده بودند. در مورد زندان ناشناسي كه در تهران مربوط به بخشي از نيروي انتظامي است، و بچه ها آنجا بوده اند نيز صحبت كرده اند. در آن جلسه مشخص مي شود بازجوي بچه هاي تهران نيز به قم سر ميزده و قبول زحمت مي كرده است !  همان بازجوي نيروي انتظامي كه زير نظر دادستان با بر و بچه هاي وبلاگ نويس در تهران آن رفتارها را داشته كه نوشته بودم!

مشاور فرمانده ي نيروي انتظامي كه در جلسه بوده و من قبل از نوشتن اين متن با او صحبت مي كردم مي گفت قاليباف بعد از علني شدن ماجراي وبلاگ نويسان دستور داده بود كه حتي اگر دادستان حكمي داد، بعد از مشورت با او اقدام نمايند. در همان جلسه هم سردار قاليباف پذيرفته كه آن بازجو از پرسنل نيروي انتظامي بوده است و زير نظر دادستان كار ميكرده است. قول داده است پس از كامل شدن تحقيقاتش در مورد او تصميم لازم بگيرد. از بر و بچه ها هم به خاطر رفتاري كه در نيروي انتظامي صورت گرفته، عذر خواهي كرده بود و قول داده بود همان شب به آن زندان سر بزند.

البته ضمن تشكر از آيت الله شاهرودي كه اين حرفها را شنيده اند و پرونده را از دادستاني گرفته اند و نيز ضمن تقدير از سردار قاليباف كه سه ساعت جزئيات اين ماجرا را شنيده است، انتظار اصلي اين است كه نتايج عملي اين تحقيقات زودتر روشن و به استحضار ملت رسانده شود. تا ديگر اطمينان حاصل شود كه از اين اتفاقات صورت نمي پذيرد!

ما هم كه شديم كاتب و در مورد وبلاگ نويسان مي نويسيم! چند بار هم به دوستان گفته ام كه وقتي وبلاگنويسان در طول يك سال و نيم گذشته كه من وبلاگ داشتم، اين قدر به من لطف كردند، خواندند، لينك دادند و ابراز محبت كردند، قطعا در اين روزهاي سخت من بايد حداقل صداي آنان را به ديگران برسانم. اين وظيفه ي وجداني است، هر چند گران و سنگين باشد.

 

4حاجيان به مكه رسيدند
روز عرفه و عید قربان3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.