۲۶ دی ۱۳۸۳
13 دسته گل در آتش سوختند

 

 ماجراي زنده زنده سوختن 13 دانش آموز در استان چهارمحال و بختياري در به طور طبيعي احساسات ملت ايران و نيز بسياري از مردم جهان را جريحه دار كرد. كودك ترحم برانگيز است و وقتي دانش آموز و دور از خانه و با آتش مستقيم در كلاس مي سوزد وحشتناك دل آزار مي شود.

امروز وقتي يكي از دوستان خوبم زنگ زد و پيشنهاد كرد كه مطلبي به پيشگاه اين گلهاي پرپر شده تقديم كنم، براي اطلاع بيشتر از جزئيات، به آقاي حاجي، وزير آموزش و پرورش زنگ زدم.

مي گفت در فرودگاه است و عازم محل فاجعه. شايد وقتي هر حادثه ي تلخي اتفاق مي افتد، همه به طور طبيعي به دنبال مقصر مي گردند. آقاي حاجي مي گفت: آتش سوزي در كلاسي كه بچه ها بودند، صورت نپذيرفته، در كلاس مجاور  كه خالي بوده و بخاري آتش گرفته است. سرباز معلم دلسوزي هم كه فاقد تجربه بوده، به جاي اينكه بچه ها را از محل دور كند، به طرف  بخاري رفته تا آن را خاموش و يا آن را جا به جا كند. بخاری را به طرف كلاس بچه ها آورده و مخزن نفت هم كنار كلاس و انفجار و ...

اين روايت وزير آموزش و پرورش است. شايد روايات ديگري هم نقل شده باشد، اما آنچه مهم است اين كه 13 نفر از دسته گل هاي نازنين اين كشور پرپر شدند و باز غمي جامعه را فرا گرفت.

و نيز نگراني اينكه تا چه حد به جان انسانها با استانداردهاي قابل قبول توجه مي شود.

من به سهم خود به همه ي خانواده هاي آنان و نيز مردم ايران اين فاجعه تلخ را تسليت مي گويم.

آنها كه رفتند ولي اي كاش در آينده از اين اتفاقات پيش نيايد.

4سانسور
رابطه ي حوادث طبيعي و خدا !3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.