۲۲ دی ۱۳۸۳
انتخابات فلسطین

 

 انتخابات تعیین رئیس دولت خودگردان فلسطین برگزار شد. ابو مازن هم به عنوان رئیس توسط مردم فلسطین انتخاب گردید. من به سهم خودم به ایشان و مردم فلسطین تبریک می گویم.

در این رابطه چند نکته قابل توجه وجود دارد:

1) ابومازن از ابتدا به عنوان مسئول پروژه ی صلح  شناخته می شد. بیش از ده سال است که به این عنوان معروف است، اما معلوم شد تا وقتی انتخاباتی نباشد و اراده ی مردم، نمی تواند کاری پیش ببرد. اساسا هیچ تصمیمی بدون پشتوانه ی مردم در این دنیا عملی نیست، حتی اگر پشتوانه ی قدرتمندی مثل اسرائیل، آمریکا و یا اروپا پشت سر آن باشد.

2) رفتار مخالفان قدرتمند و مسلح مثل حماس و جهاد اسلامی نیز درخور توجه است.آن ها انتخابات را تقریبا تحریم کردند ولی به خاطر مردمشان به افرادشان غیر رسمی دستور شرکت دادند و بعد از آنکه محمود عباس رای آورد به او تبریک گفتند و شرایطشان برای همکاری در چهارچوب نظراتشان را ارائه کردند.

3) این کار انتخابات می تواند آغاز خوبی برای تعیین سرنوشت منطقه ی خاورمیانه باشد. اگر انتخابات عراق هم به موقع انجام شود، نوید خوبی برای این منطقه ی بحران زده ی خاورمیانه خواهد بود. شاید کسانی که جلوی انتخابات در عراق ایستاده اند، نمی خواهند منطقه آرامش پیدا کند.

4) یاد مرحوم عرفات به خیر. مقاومت هوشمندانه ای برای احقاق حقوق مردم فلسطین می کرد.امیدوارم سرمایه و پشتوانه ی مردمی را ابومازن ارزان در اختیار اسرائیلی ها قرار ندهد.

 

4پيام رساني ديني
دیدار وبلاگ نویسان با رئیس قوه ی قضائیه3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.