۱۹ دی ۱۳۸۳
بيني خانم فرشته قاضي و اوركات

 

با بيانيه دادستاني تهران، ظاهرا تمام ماجراي وبلاگ نويسان و ظلم هايي كه ادعا ميكردند، دارد به بيني خانم فرشته قاضي ختم به خير مي شود!!

 

                                      *************************

 

چند پيام در orkut  دريافت كردم كه قرار است اين سايت searching بسته شود. آن هم به دلايل زمينه سازي براي فساد اخلاقي! با خودم انديشيدم كساني كه از orkut هم مي توانند مشكلات اخلاقي پيدا كنند و يا در همه جاي جامعه رد پاي مسايل جنسي و كنترل آن از راه زور! جستجو مي كنند حتما مشكلات اساسي دارند كه از پس حل آن روان پزشكان بر مي آيند كه مي توانند به باز كردن بعضي عقده ها كمك نمايند. تلاش زيادي كردم و ديدم وزارت فناوري و ارتباطات تعطيلي اوركات را تكذيب كرده. گر چه تكذيب وزارت فناوري و ارتباطات را خيلي نمي توان جدي گرفت و احيانا مي گويند ISP ها با تلفن ها و پيام هاي شفاهي خيلي سايت ها را بسته اند. در هر حال خدا كند كه تعطيل نشود.

 

                                      *************************

 

حالا ، بعد از همه ي اين حرفها،پروفايل M.A. Abtahi  و M.A.Abtahi 2 در اوركات هر كدام ميزبان هزار نفر از دوستان شدند. از همه شان ممنونم و سپاسگزار.

اما از اين پس اگر عمري براي orkut  باقي بود، در پروفايل  M.A.Abtahi 1 ميزبان دوستان خوبم هستم.

 

 

4ويژگي هاي رسانه هاي جهان عرب
ملاقات تابلو3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.