۱۷ دی ۱۳۸۳
دفاع از نظرم!

امروز در يكي از روزنامه ها خواندم كه: پرونده ي شكايت مدعي العموم و نيروي انتظامي و عده اي شاكي خصوصي كه به شعبه ي كاركنان دولت رفته بود، عدم صلاحيت خورده و به دادگاه ويژه رفته است. به دليل تشويش افكار عمومي!

البته مدعي العموم كه وظيفه ي قانوني دارد! آن عده شاكي هم همواره حضور فعال دارند ولي نيروي انتظامي را كه من اسم نبرده بودم. نمي دانم شكايتشان به معناي اين است كه بازجوها آنها بوده اند؟

البته هنوز به من هيچ چيز رسمي ابلاغ نشده است.كيهان هم ديروز نوشته هاي من از گزارش مشكلات وبلاگ نويسان را به مسخره گرفته بود و پرسيده بود چرا به جاي رسيدن به اين مطالب!!!!به مسائل ديگري رسيدگي نمي كند.

چيزي كه گويا اصلا به آن توجه نمي شود اين كه: حق كسي كه بر او ظلم رفته چه مي شود؟ مگر ما قدرت را براي آن نمي خواستيم كه جلوي ستم را بگيريم؟ اگر درصدي هم از آنچه وبلاگ نويسان گفته اند راست باشد كمتر از خلخالي است كه از پاي زن يهودي درآورده بودند و علي عليه السلام مي گفت از غصه ي آن زن بايد مرد؟

باز هم خدا كند كه اين مسائل فقط به خاطر انتخابات باشد و نه آن كه يك رو يه!

 

                                    **************************

از اين كه قسمت عكس سايت من بعد از دزديده شدن domain  و server   هنوز درست نشده شرمنده ام. بسياري از پرسش و پاسخ ها هم پريده. تقصير من نيست. باز هم تا وقتي بشود كار را ادامه مي دهم.

 

 

 

4کارهاي ضروري
ويژگي هاي رسانه هاي جهان عرب3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.