۱۵ دی ۱۳۸۳
حضور اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمي در جلسه ي هيئت نظارت بر قانون اساسي

 

 

پس از جلسه اي که هيئت نظارت و پيگيري قانون اساسي بنا به ارجاع رئيس جمهور با وبلاگ نويسان داشت که خلاصه اي از آن را در وب نوشته ها نوشتم، آقاي مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران با آقاي مهرپور تماس گرفته بود و ضمن اعتراض به حضور آنان در جلسه و اعلام آن، خواسته بود که حتما آقايان اميد معماريان، روزبه میر ابراهيمي و شهرام رفيع زاده و جواد تميمي هم دعوت شوند و آنان هم اعلام نظر کنند. همان ها که در مصاحبه تلويزيوني شرکت کرده بودند. ما هم با آغوش باز پذيرفتيم. روز شنبه آقايان اميد معماريان و روزبه مير ابراهيمي به اتفاق خانم سولماز شريف همسر آقاي مير ابراهيمي به جلسه ي هيأت نظارت آمدند. خود را آماده کرده بوديم حالا که به خواست آقاي مرتضوي به جلسه آمده بودند، همان حرف هاي قبلي را بشنويم. ديديم فضاي حرف آنان متفاوت است و به قول خودشان مي خواهند حقايق را بگويند. قبل از آن که تفصيل ماجرا را بگويند، من و آقاي شوشتري از آنان خواستيم که اگر نمي خواهند، حرفي نزنند و بروند و کار را براي خود مشکل نکنند، چون هيچ تضميني براي جلوگيري از مشکلات احتمالی بعدي نداشتيم، اما اصرار کردند که آمده اند تا حقايق را بگويند. ما هم آن ها را شنيديم. خلاف مروت هم بود که آن را منعکس نکنم. از دست دادن server سايت و شکايت از من به دادگاه ويژه ي روحانيت، پيرو نوشته قبلي دليل نمي شد که اين بي مروتي را انجام دهم.

اصلي ترين دليلي که باعث شد تا آن مصاحبه ي تلويزيوني و نوشتن نامه را انجام دهند اين بود که، ادعا مي کردند باور کرده بودند که خانواده هايشان در معرض تهديد هستند.

مسائلي که در جلسه 2:30 ساعته ادعا کردند:

زندانهاي انفرادي طولاني، کتک، بازجوئي هاي طولاني در مورد مسائل جنسي به خصوص با همکاران مطبوعاتي، تک نويسي در مورد حدود 40 نفر از چهره هاي مشهور و غير مشهور اصلاح طلب.

باز به ادعاي آنان اصلي ترين کاري که در جهت همکاري کرده بودند اين بود که وقتي مقاله خانه عنکبوتي در کیهان منتشر شد از آنان خواسته بودند ابعاد اين خانه را براي بازجويان تبيين و توضيح بدهند که آنها هم اين کار را کرده بودند. اين همکاري هم در قبال وعده سريع آزادي آنان بوده است.

در وسط جلسه وقتي آقاي معماريان مي خواست کمي در مورد بازجوئيهاي اخلاقي توضيح دهد، در حالي که به شدت عصبي بوداز خانم سولماز شريف درخواست کرد جلسه را ترک کند تا بتواند صريح همه مسائل را بگويد. در اين فاصله حرفهايي زد که همه جلسه تقريباً گريه مي کردند. براي ادامه جلسه به مير ابراهيمي و معماريان آب دادند تا تسلط خود را بازيابند و بقيه ماجرا را بگويند.

رئيس جمهور به شدت دنبال ارسال گزارش جلسه بود و گزارش هيأت هم به طور رسمی به ايشان منتقل شد. دستوراتي هم داده است که اگر لازم بدانند اعلام خواهند کرد.

بنا به ادعاي آقاي روزبه مير ابراهيمي در فاصله يک ماه گذشته 13 بار يا احضار و يا با آنان در مورد کارهايي که بايد انجام دهند گفتگو کرده اند.

مي گفتند خسته شده اند. مي خواهند در اين جلسه و در حضور نمايندگان رئيس جمهور واقعيتها را بگويند تا مثل حرفهاي ساير وبلاگنويسان منتشر شود.

اين بود خلاصه اي از حرفهايي آناني که من و احتمالا بسياري از مردم گمان مي برديم وبلاگ نویسان پشيمان هستند. باز هم خدا کند دروغ باشد. بنا به گفته سخنگوي دولت رئيس جمهور هيأتي را براي بررسي اين ادعاها گذاشته است.

آقاي کروبي هم که گزارش را شنيده بود، تصميماتي براي اين مسأله گرفته است که لابد خود ايشان خواهند گفت.

آقاي شهرام رفيع زاده آن روز در سفر بود و آقاي جواد تميمي هم نمي دانم به چه علت شرکت نکرده بود.

 

 

4کاش همه مديران ايميل مي خواندند
کارهاي ضروري3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.