۳۰ مهر ۱۳۸۳
اصلاح مقامات

 

اين آقاي داوود که عکسش را مي بينيد، به قول خودش بچه شمال است. از سال 1338 تا حالا در يک آرايشگاهي در کوچه بين دولت و مجلس سلماني داشته و دارد. 13 سال کارگر همان مغازه بوده و بعد خودش کارفرما شده است. بيشتر مقامات قبل و بعد از انقلاب را اصلاح کرده! نگيد اصلاح به شو نيستن، منظورم اصلاح سر و ريش است. مهمترين مقام قبل از انقلاب را که به ياد دارد، شريف امامي است که رئيس مجلس بوده است. نمايندگان مجلس هم که اکثرشان در قبل و بعد از انقلاب مشتري او بودند.دکتر حبيبي و دکتر عارف دو معاون اول رئيس جمهور مشتري او هستند. براي اصلاح اين مقامات به دفترشان مي رود. ولي دکتر حبيبي بعد از پايان دوره معاون اولي هنوز پيش آقا داوود اصلاح مي کند و به مغازه اش مي رود.

 

 

 

مي گفت در سالهاي اوليه انقلاب، وقتي که آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس بود، براي اولين بار مرا براي اصلاح آقاي هاشمي بردند. سر را زدم. بعد آقاي هاشمي گفت که ريشم را با نمره 4 بزن، خنده ام گرفت. آقاي هاشمي پرسيد چرا مي خندي، چون من ريش ندارم؟ گفتم نه، خنده ام گرفت. و ضمناً ماشين نمره 4 هم ريش شما را نمي گيرد. گفته بود پس هر طور خودت بلدي اقدام کن. پرسيدم چه خاطره اي داري بازم بگو، مي گويد مسئولان قبل و بعد از انقلاب معمولاً وقت اصلاح حرف نمي زنند. ما هم کار خودمان را مي کنيم. هفته پيش که براي اصلاح من به دفترم آمده بود، در ضمن اصلاح که با هم حرف مي زديم، به اين نکته توجهم جلب شد که سوژه خوبي براي وب نوشت است.

ضمناً مي گفت چون مغازه من نزديک مجلس و دولت است و خيلي آدمهاي سياسي مختلف مي آيند و بالاخره از هر جناحي باشند به سلماني نيازمندند، گاهي بحثهاي سياسي در مي گيرد که يکبار به زد و خورد رسيد. از آن موقع تابلو زده ام: بحث سياسي ممنوع.

حالا اگر هر کسي که بگويد مقامات اصاح بشو نيستند، حاج داوود  قرص و محکم معتقد است که نه، خودش شخصاً بيشترشان را اصلاح کرده است.

4آقاي خاتمي و دبير کلي سازمان ملل
باز هم افطاري گل آقا3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.