۲۸ مهر ۱۳۸۳
عبد العزیز بابطین

 

موسسه ای در کویت هست به نام عبد العزیز بابطین. این آقای عبد العزیز آدم فرهنگی و اهل شعر و شاعری است. هر دو سال یکبار، به نام یک شاعر عرب، تمام شخصیت های عرب و یا افرادی که به نوعی با آن شاعر ارتباط دارند را با هزینه خودش در کشوری که تناسب با آن شاعر داشته باشد، حسابی افکار و اندیشه ها و ابداعات شعری آن شاعر را حلاجّی می کنند و باز به تناسب اندیشه های هر شاعری موضوعی مورد بحث قرار می گیرد. آقای عبد العزیز خیلی با این اجتماع و جلسه حال می کند. حق هم دارد. به دعوت او که یک فرد عادی است، شخصیت های سیاسی و فرهنگی عرب جمع می شوند. در پایان مراسم به آن کسی که در طول این دو سال بهترین آثار را درباره شاعر داشته باشد جوایزی می دهند. یکبار هم کنگره شعر سعدی در ایران برگزار کردند.

*******

امسال از 13 تا 16 مهرماه به مناسبت گرامیداشت شاعر قدیمی و تاریخی اندلس، ابن زیدون نهمین دوره خود را در شهر قرطبه (Cordoba) برگزار کرده بودند. من و همسرم هم از موسسه گفتگوی ادیان دعوت بودیم. دختر پادشاه اسپانیا برای افتتاح مراسم آمده بود. ابتدا با جمع کوچکی از ما نشست و بعد از آن به مراسم آمد. شاهزاده خیلی متواضع بود. حیف که نور خوبی نبود تا بتوانم از این شاهزاده عکسهای خوبی بگیرم. ولی خیلی صمیمی رفتار می کرد. شوهرش هم که خیلی کوچکتر از خودش می نمود همراهش بود. موضوع این جلسه به تناسب ابن زیدون، شاعر عرب که در اسپانیا بوده، رابطه اسلام و غرب بود.

*******

اگر سرمایه های افراد متول عرب در راه گسترش این کارهای فرهنگی به کار گرفته شود بسیار بجاست. علاوه بر سخنرانی ها لابی بحث و گفتگو در مسائل جهان اسلام و جهان اسلام هم بود. شبها مراسم شعر خوانی داشتند، یک شب هم خواننده خوش صدایی از لبنان دعوت کرده بودند تا شعرهای ابن زیدون را با صدای زیبایش بخواند. از همه مهمتر اینکه بسیاری از افراد این سمینار از مقامات سابق بودند. و چون من روزهایی که آنجا بودم، استعفایم مطرح شده بود قرار است که در سمینارهای آینده هم به عنوان مقامات سابق شرکت کنم!!

4حيف که مي روند
آقاي خاتمي و دبير کلي سازمان ملل3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.