۲۶ مهر ۱۳۸۳
عکس وزراي سابق

 

در بسياري از وزارتخانه ها، در اطاق وزير رسم وفادارانه قشنگي متداول است و آن اينکه عکس وزراء مربوطه را از بعد از انقلاب به ديوار اطاق زده اند. يکي از وزراء يکبار شوخي مي کرد و مي گفت ديدم مستخدم مربوطه دارد کنار آخرين عکس احتياطاً دو تا ميخ مي کوبد که اگر موقع رفتن ما فوري شد، مستخدم بيچاره را در ساعت غير اداري بيرون نکشند. و البته مي گفت خيلي دعوايش کردم. مستخدم گفت آقا، اگر اينها نرفته بودند که شما نيامده بوديد. شما هم مي رويد.

 

 

من هم يکبار در دفتر آقاي حاجي، وزير آموزش و پرورش توانستم از عکسهاي موجود وزراي بعد از انقلاب با خود آقاي حاجي عکس بگيرم. اينجا صاف و حسابي آقاي حاجي نشسته، بقيه هم عکسهايشان بر ديوار. گفتم قبل از اينکه آقاي حاجي در قاب در کنار آقاي مظفر قرار گيرد عکس بگيرم.

حالا از شوخي گذشته خوش به حال آنان که از روزي که پشت ميزشان مي نشينند، بدانند که نبايد روزي که قرار است از پشت ميز بلند شوند، نگران باشند و سخت بلند شوند. اما عجيب صندلي هاي قدرت در همه جاي دنيا چسبندگي دارد. گاهي مردم چقدر بايد هزينه بدهند که بعضي ها از روي صندلي بلند شوند.

حالا اين حرفهاي ربطي به آقاي حاجي نداردها. انصافاً آدم وارسته اي است.

4مراسم رسمي توديع
حيف که مي روند3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.