۲۴ مهر ۱۳۸۳
ماه رمضان

 

آغاز ماه رمضان مبارک باد.

طبيعي است که انسان در طول سال و در طي زندگي روزمره کارهايي مي کند که احساس خوبي از انجام آنها ندارد. و يا کارهايي نمي کند که آرزوي انجام آن امور خير را داشته است.

هر کسي با هر ميزان اعتقاد و وابستگي به دين و اخلاق و معنويت، نياز دارد که در سال يک ماه خود را پاک کند. سرمايه معنوي کسب کند، روح را سبک کند و به برترين قدرت ها که خداست متصل شود. ماه رمضان براي ما مسلمانان چنين است.

گاهي گفتن يک يا حق از سوي کسي که گمان نمي رود بنا به معيارهاي معرفي شده با خدا رابطه داشته باشد، مي تواند زيباترين و عميق ترين ارتباط با خدا باشد.

يکديگر را هم دعا و روحمان را پالايش کنيم.

4مهندس موسوی
مراسم رسمي توديع3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.