۲۳ مهر ۱۳۸۳
مهندس موسوی
بعد ازظهر روز شنبه که آخرين روز رسمي کارم بود و صبح آن روز در آخرين مراسم رسمي شرکت کرده بودم، ملاقات آقايان : خاتمي، کروبي ، خوئيني، با مهندس موسوي بود. سيل تمام خبرنگاران که: نتيجه چه شده؟ مجمع روحانيون مبارز هم جلسه داشت. به جلسه رفتم. هرچه به آقاي کروبي اصرار ميکرديم که بگويد چه خبراست؟ آقاي کروبي هم تا حدودي ما را سرکار گذاشته بود و خبري نمي داد تا اينکه آقاي موسوي خوئيني بيايد و هر دو به اتفاق، اخبار را بگويند. تلفن هاي خبرنگاران هم که همه اعضاي جلسه را به خود مشغول کرده بود. آقاي موسوي خوييني که آمد گزارش دادند که ظهر هرچه استدلال داشته اند به آقاي مهندس موسوي گفته اند؛ از اعتماد امام، از حمايت همه گروهها، از اتفاقاتي که بعد از دو خرداد بوجود آمده و از راههايي که براي حل مشکلات هست؛ اما آقاي موسوي بر استدلالهاي معروفش تاکيد داشته است. رئيس جمهوري که اقتصادش تکه پاره شده باشد، قواي امنيتي و قضايي که چنين باشند، مجلس که چنان باشد و حتي از همه مهمتر اينکه دولت رسانه اي ندارد که بتواند مشکلاتش را با مردم درميان بگذارد. وقتي هم که قرار باشد همکاري نباشد مشکلات چند برابر مي شود. يا وقتي حجت الاسلام والمسليمن حاج سيد محمد خاتمي فرزند حضرت آيت الله حاج آقا روح الله خاتمي چنين بر عليه اش مي آشوبند که هفت سال تمام بر او آنچه ميتوانستند کردند و آنچه که مي شد گفتند، درچنين ساختاري مهندس موسوي چه مي تواند بکند؟ نه اينکه بخواهد از مسئوليت فرار کند. مي گويند نگران است که بعد از دو سه ماه کشورش به تشنجي کشيده شود که ضررش خيلي بيشتر باشد. هرچه کروبي و موسوي و خوييني گفتند که ما حمايت ميکنيم، مشکلات را حل ميکنيم، نپذيرفته. البته به ذهن مي رسد که شايد مهندس موسوي باخودش گفته که خب، اين همه حمايت از خود آقاي خاتمي کرديد چه شد؟ بعد قرار ادامه بحث را مي خواسته اند بگذارند که با اين تحليل، گفته بود که بحث را ادامه بدهيم، دوستانه در مورد مسايل کشور، درحمايت از کانديداي اصلاح طلبان و نه براي ادامه بحث کانديداتوري خودش. در مجمع تصميم گرفتيم که بيانيه اي بدهيم و عدم پذيرش مهندس موسوي را اعلام کنيم که نوشتيم و شبانه براي بعضي دوستان خوب خبرنگار آن را خواندم. گرچه مثل اولين روزي که اسم مهندس موسوي درمجمع مطرح شد معتقد بودم ايشان نماينده نسل نوين جامعه ما که بيش از شصت درصد آن جوان هستند و خواستهايشان کاملاً متفاوت با انديشه هاي اتقلابي رشد کرده دهه هاي پنجاه و شصت است، نيستند. ولي استدلالهاي خوبي کرده است. دوستان مجمع عمدتاً نگاه همراه با سکوت برچشم داشتند.

4تلنگر
ماه رمضان3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.