۲۸ شهريور ۱۳۸۳
تولد امام حسين

 

تولد امام حسين است. شيعه علاقه ويژه اي به امام حسين دارد. ظهور و بروز آن در ايام عاشورا است. نمي دانم تاريخ اينکه فقط در عزاداري ها خودش را نشان مي دهد، از کجاست؟ اديان ديگر نيز به مراسم شادماني اهميت فراواني مي دهند. در مصر علاقه فراواني به امام حسين وجود دارد. ولي بجاي سه شبانه روز عزاداري در ايام عاشورا، سه شبانه روز جشن و پايکوبي تولد امام حسين عليه السلام برگزار مي کنند.

اين به معناي نفي عزاداري در عاشورا نيست. عاشورا جز تاريخ و هويت شيعه و ايراني است، بلکه در ايام شادماني ولادت معصومان، جامعه بايد احساس کند که شادست. اگرچه متاسفانه آنقدر قيد و بند به شادي زده اند که نتيجه اش چيزي جز غم نيست.

آنچه مهم است اينکه: تولد امام حسين (ع) است، کسي که سمبل آزادگي و عظمت بود. اين روز بزرگ را به همه ملت ايران و مسلمانان و آزادگان جهان تبريک مي گويم.

4هفته گفتگوي اديان
باز هم افاضاتی علیه بنده3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.