۲۷ شهريور ۱۳۸۳
هفته گفتگوي اديان

 

موسسه  خانواده جهاني براي صلح و دوستي که بنيانگزاران موزه اديان هم هستند يک هفته در ماه سپتامبر را هفته گفتگوي اديان ناميده است. اين اتفاق در جشن بين المللي صلح در سازمان ملل مورد تصويب قرار گرفت. فلسفه بحث گفتگوي اديان تکيه بر مشترکات معنوي اديان است که در آن صورت همه دنيا -به هر ديني که اعتقاد داشته باشند- مي توانند در جامعه خود با تاکيد بر اخلاق، زندگي شرافتمندانه، نفي ستم پيشگي و پاسخ ديدن ستم حتي در جهان پس از مرگ، زندگي همراه با صلح و آرامش داشته باشند. بر عکس خشونت هايي که در سالهاي اخير بنام دين اتفاق افتاده و بدترين خشونت هاي تاريخي بوده نيز جز با گفتگو حل نخواهند شد.

موسسه گفتگوي اديان که در ايران تاسيس کرده ايم امسال به عنوان عضو اين حرکت جهاني مراسم هفته گفتگوي اديان را ديروز گرامي داشت.

در اين جلسه سبوح سرکيسان اسقف اعظم ارامنه تهران با توجه به سخنان زيباي جبران خليل جبران گفت وقتي عشق با شما صحبت مي کند آن را باور کنيد. دکتر وحيدي موبد و تاريخ دان زرتشتي نيز سرود زيبايي از اوستا را خواند که ترجيع بند آن اين بود که بايد نبرد افزار را نابود کرد. هاردن ياشايائي رئيس انجمن کليميان ايران هم گفت حتي جنگ ها هم با گفتگو پايان مي پذيرند. من هم در مورد ظلمي که خشونت گرايان بر اديان تحمل مي کنند صحبت کردم. دکتر پيرويان استاد آشوري تاريخ دانشگاه هم گفت آشوري ها به همه اديان خدمت کرده اند. دکتر محمد رضا بهشتي هم مي گفت در همه اديان عناصر با ارزشي هست که بايد با عنوان شخصي ديدگاه همه اديان را مورد توجه قرار داد. جلسه خوب و پرچالشي بود. اين جلسات خيلي مي تواند به رشد فکري جامعه کمک مي کند.

موسسه گفتگوي اديان را همسر فاضلم سرکار خانم موسوي نژاد اداره مي کند و در اين سالها آرام و پرتلاش کار کرده است. هر دو ماه يکبار مجله اي به نام اخبار اديان منتشر مي کنند که اخبار ساير اديان و متفکران آنان را به همراه عناوين ديگري مثل تقويم مذهبي اديان و معرفي کتب جديد و نيايش هاي ديني را در اختيار مخاطبان ايراني قرار مي دهد. کتابخانه تخصصي اديان هم در اين موسسه کتابخانه غني و قابل استفاده اي است.

اين موسسه به مناسبت هفته گفتگوي اديان بيانيه اي منتشر کرده است که خواندن آن براي اهل فرهنگ و دانش مفيد است.

اگرچه صداي گفتگوي ديني در دنياي معاصر کمرنگ و آرام است و گاهي اصلاً به گوش نمي رسد ولي دنيا و در راس آن اديان چاره اي جز گفتگو ندارند.

4این بار دستگیری سینماگران
تولد امام حسين3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.