۲۲ شهريور ۱۳۸۳
پيامبر اخلاق

مبعث پيامبر بزرگ اسلام مبارک باد.
خود پيامبر مي گويد: اني بعثت لاتمم مکارم الاخلاق يعني فلسفه بعثت اين است که پيامبر مي خواسته فضايل اخلاقي را تکميل کند.
به عبارت ديگر جوهر دين پيامبر خدا، اخلاق بوده است. جامعه اي که اخلاق در آن حاکم باشد، آرام ترين و لذت بخش ترين جامعه هاست.
دروغ، تهمت، سلب آرامش از مردم، دخالت در زندگي خصوصي انسانها، غيبت، ريا، خود بزرگ بيني، تحقير مردم، تکبر، پايمال کردن حقوق ديگران، اسراف، بد اخلاقي، عصبانيت و دهها نمونه ديگر که جامعه بشري امروز آنرا ضد اخلاق مي داند، در تعارض با فلسفه بعثت پيامبر اسلام است.
آنها که اصول اخلاقي را رعايت نمي کنند از انديشه اسلامي بدورند.
همچنان که معناي بعثت، برانگيختن است و روز عيد بزرگ ما هم مبعث نام گرفته، يعني زمان برانگيخته شدن، اي کاش انگيزشي در جامعه اسلامي ما به وجود مي آمد تا اين مظاهر ضد اخلاقي مثل آنچه که در بالا شمردم از جامعه رخت بر مي بست و آحاد جامعه ما بخصوص نسل آينده ساز جوان احساس آرامش و لذت مي کرد.

4افاضات جديد
دستگيري خانوادگي3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.