۱۲ خرداد ۱۳۸۴
همسر امام خميني

 

هفتۀ گذشته به اتفاق آقاي صدوقي امام جمعه يزد که از دوستان خيلي نزديک حاج احمد آقا بود به همراه همسرمان به مناسبت ايام سالگرد ارتحال امام به ديدار همسر امام خميني رفتيم. ياد دوستي هاي احمد آقا و آقاي صدوقي افتاده بود. از آقاي صدوقي مي خواست که به دليل رفاقت فراوان با احمد آقا و اين که آقاي صدوقي را به جاي فرزند خودش مي دانست، بيشتر رفت و آمد کنند. حرف زدن همسر امام بسيار شيک بود. در عين سادگي بسيار تميز، منظم و سخناني شمرده و با کلاس، اين خصلت همسر امام در بين دوستان امام معروف بود شايد به همين دليل بود که معروف است امام احترام بسياري براي همسرش قائل بود. احترام مثال زدني. ديسيپلين خاصي هم بر ديد و بازديد ايشان حاکم است. حتماً بايد مهمان در آن چاي و ميوه بخورد.

نوۀ امام و همسرش آقاي مرتضي طباطبائي هم که در جلسه بودند از اين ديسپلين حرف مي زدند. گوش ايشان سنگين شده است. بايد با صداي بلند حرف ميزديم. از انتخابات هم صحبت شد. مي گفتند که چندي پيش از يکي از بزرگان نظام که به ديدنشان رفته بود پرسيده اند که امانت «آقا» را مي خواهيد به دست چه کسي بدهيد؟ البته خود ايشان نسبت به يکي از کانديداها ابراز علاقه مي کردند، انتخاب کرده بوند ولي نمي دانم راضي هستند که اعلام کنم يا نه؟

مريم خانم صدوقي و همسرم فهيمه خانم ماندند و ما آمديم. محيط جماران خاطرات عجيبي را زنده مي کرد.

4موزۀ رياست جمهوري
امام خميني3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.