۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۴
شرق شناسی از دیدگاه دکتر نصر

  

امروز مطلبي درباره­ي حرف آقاي قاليباف در مورد جمله­ي معروف رضا خان حزب اللهي که از قول آقاي قاليباف معروف شده بود نوشتم. الان خواندم که آقاي قاليباف اين حرف را نگفته است. به احترام پايبندي به اصول اخلاقي آن مطلب را حذف کردم.

*****

دکتر سيد حسين نصر که حق استادي بر بسياري از متفکران فعلي کشور، منجمله آقاي حداد عادل دارد در سخنراني  چند ماه گذشته­ي خود، مي گويد:

شرق شناسان تلاشهاي فراواني کردند. بعضي از آنها حتي عاشق اسلام بودند. اما اصلي ترين اشکال شرق شناسي آن است که اين مسأله تبديل به علم نشد که جهان بتواند به نظرات آنان اعتماد کند. نمونه اي که مثال مي زند آنکه: هيچ شرق شناسي نتوانست حادثه­ي بسيار مهم انقلاب اسلامي در ايران را پيش بيني کند.

اگر منجمي در نجوم نتواند نزديک شده يک ستاره ي دنبال دار را پيش بيني کند از کار خود برکنار مي شود ولي هيچ شرق شناسي به علت پيش بيني نکردن انقلاب اسلامي در ايران شغل خود را از دست نداد.

 

4زنان وزير
امام زمان و دين جديد3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.