۰۶ دی ۱۳۸۳
وب نوشت webneveshteha شد و دوباره آمد

 

سلام دوستان، ياران و عزيزان

بالاخره بعد از يک هفته تلاش نتوانستيم سايت وب نوشت را از آنها که email مربوط به domain آن را دزديده بودند، پس بگيريم. شرکت ايراني که اين domain را ثبت کرده بود مي گويد که از ايميل آنها يک ايميل به شرکت اصلي زده اند که من ديگر قصد ادامه وب نوشت را ندارم!! تير غيب يعني همين. کپي پاسپورتم را هم فرستادم که بگويم خودم هستم ولي هنوز جواب نداده اند.

در بين پيش نمازها شوخي متداولي هست که مي گويند وقت اذان که مي شود پيشاني شان خارش پيدا مي کند. واقعيتش اين است که در اين يک هفته در همه لحظات دلم در حال خارش بود که کي مي شود با شما عزيزان دوباره ارتباط برقرار کنم. ديدم به اين زوديها از دزدان نمي شود حق مسلم خودم را پس بگيرم.

راهي جز اين نبود که در اسم سايت تغييري بدهم و کار را شروع کنم. اگر روزي توانستم اسم قبلي را پس بگيرم آن را divert مي کنم روي اين اسم. خواستم خاطره وب نوشت حفظ شود. با تلاش فراوان توانستم با اضافه کردن سه حرف eha به آخر webnevesht دوباره آن را راه اندازي کنم. ولي مي دانم دزدان اينقدر توفيق پيدا کرده اند که مدتها طول بکشد تا دوستان آدرس webneveshteha را بدانند. اميدوارم سايتها و وبلاگنويسان هم کمک کنند که اين آدرس جديد شناخته شود. حتماً کمک خواهند کرد. مگه نه؟

اقبال چه زيبا گفته که:

موجیم که آسودگي ما عدم ماست

ما زنده از آنيم که آرام نگيريم

از همه کساني که در اين مدت لطف کردند تشکر مي کنم. تشويقشان باعث شد که دوباره روحيه بگيرم. به اميد روزي که همه، منجمله اين دزدان بفهمند که در دنياي ارتباطات جلوي انديشه را نمي توان گرفت.

پرسش و پاسخها را هم مثل گذشته خواهم گذاشت و درباره مشکلات و رنجهاي وبلاگنويسان هم خواهم نوشت. چه ربطي دارد به دزدان؟ دوست دارم بنويسم.

در اين فاصله دوري و جدايي به ترتيب شب يلدا و ميلاد امام هشتم که خيلي دوستش دارم و تولد حضرت مسيح که پيام آور صلح و آرامش بود گذشت، نتوانستم تبريک بگويم که در اينجا به همه تبريک مي گويم. سالگرد زلزله تلخ بم هم گذشت. آن را هم مجدداً به مردم قهرمان بم و ملت ايران تسليت مي گويم.

4حج اصغر و نَن جون
سه ساعت ديدار هيات نظارت بر قانون اساسي با وبلاگنويسان زنداني غير پشيمان3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.