۰۲ مهر ۱۳۸۲
افطاری گل آقا

هر ساله شب جمعه اول ماه رمضان، گل آقا در محل مؤسسه گل آقا افطاری دارد. سالهاست که این رسم هست. از همه هم دعوت می کند. علاقمند است که گل آقا را فرا جناحی بدانند، طبعاً به خاطر این علاقمندی از جناحهای مختلف هم دعوت میکند.

 

 

امسال هم شب جمعه اول ما ه رمضان این مراسم افطاری برگزار شد. بعد از آنکه همه افطار کردند چند جمله ای خود آقای صابری سخنرانی کرد. این هم طبق معمول سنواتی بود. نکاتی مطرح شد که ذکر آنها خالی از لطف نبود. اول اینکه گفت من همیشه دوست دارم که این افطاری فرا جناحی باشد. از جناح مقابل اصلاحات هم خیلی دعوت کرده ام ولی در عین حال فضای اکثریت افراد اصلاح طلبانه است. این به خاطر گوشت تلخی آن جناح است و نه عدم دعوت گل آقا. نکته دوم اینکه بحثی را با این مضمون شروع کرد: پذیرش شجاعانه پروتکل خفت بار الحاقی را به مردم ایران تبریک و تسلیت می گویم! جمله نغزی بود. بعد از آن یادی از آقای هاشم آغاجری کرد و گفت این بچه هایی که روزه سیاسی می گیرند خیلی هم دلشان برای زندانی ها نمی سوزد. همین مصطفی تاج زاده، اگر بفهمد که هاشم را اعدام کرده اند خیلی خوشحال می شود که از جنازه آغاجری بهره برداری کند. و اضافه کرد من از آغاجری نام بردم چون از بقیه زندانیان معتدل تر بود. حالا چرا او به اعدام محکوم شده، والله اعلم. از روزنامه نگارهای جلسه هم خواست که بنویسند یاد آغاجری گرامی داشته شد تا در زندان لبخندی بر لبش بیاورد و بعد هم کلی از مشکلات کاری خودش و مؤسسه اش گفت.

من که با صابری از سالهای دور  و از ایام ارشاد آشنایی دارم، به شدت به مراتب اعتدال شخصیت همه جانبه او اعتقاد دارم. چنانکه در این جلسه تجدید بیعت کرد با رهبر معظم انقلاب و اعلام حمایت از مشی و روند آقای خاتمی. ای کاش مجله اش را نمی بست. اگرچه در دوران فعلی توقع مردم از طنز سیاسی خیلی از آنچه گل آقا می نوشت، بیشتر است ولی نباید فراموش کرد که گل آقا بنیانگذار مکتب طنز سیاسی در ایران است. و بسیارند کسانی که هنوز آن سبک را می پسندند. در پایان، صابری متن نامه آقای خاتمی به این مهمانی را خواند. نامه قشنگی بود.

 

 

8 4
براي چاقها3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.