۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۳
فرودگاه امام خميني

 

امروز با آقاي خرم وزير جنجالي راه و ترابري گپ مي زدم. از ماجراي فرودگاه امام مي گفت که بعد از 35 سال کار، حالا که قرار بوده در زمان آقاي خاتمي بهره برداري شود، چه مشکلاتي برايش پيش آمده است.

اصرار نيروهاي مسلح براي فعال نشدن فرودگاه امام، به حدي که برخلاف مقررات بين المللي باند را بستند و پرواز دوم را با به پرواز در آوردن F4 و ميگ 29 در آسمان به سمت اصفهان هدايت کردند، براي خرم هم جاي سوال داشت. مي گفت که اگر نيروهاي مسلح به جاي اين کارها که آبروي کشور هم به همراه آن خواهد رفت، فقط اعلام مي کردند که خدمات امنيتي و گذرنامه اي را نمي دهند، ما نمي توانستيم مسافر وارد کشور کنيم. به چه دليل اين همه هزينه که نشانه بي کفايتي در اداره کشور است را به پاي نظام و انقلاب و کشور نوشتند؟

حالا ممکن است قبل از اينکه با شرکت خارجي ترکيه اي براي خدمات فرودگاه قرار داد ببندند، بايد ملاحظات ديگري را هم وزارت راه ملحوظ مي کرد، ولي اين نوع مسائل داخلي حرفي است و بازي با آبروي کشور مسأله اي ديگر.

نکته ديگر اينکه: داشتم فکر مي کردم، جداي از اين مسائل فرودگاه، لغو به حق يا ناحق يک قرارداد با يک شرکت خارجي چقدر مي تواند تاثير سوء اقتصادي بر همه چيز کشور بگذارد؟ ديگر چه شرکتي حاضر به سرمايه گذاري است؟

آقاي خرم مي گفت که اينها را براي نماينده رئيس مجلس هم توضيح داده است.

من هم مي گفتم آقاي خرم، کمي با مهرباني بيشتر اين مسائل را بايد براي مردم توضيح داد. راستي يک کمي هم اخمو بودن آدمها دست خودشان نيست، کار خداست.

4جشن ايلانوت يهودي ها (2)
پاسخي نداشتم3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.