۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۳
جشن ايلانوت يهودي ها (2)

 

در مورد مراسم جشن ايلانوت در کنيسه يوسف آباد تهران که در بهمن ماه برگزار شد، ديروز  توضيحاتي دادم. وقتي آقاي خاتمي وارد شد خاخام بزرگ يهودي ها در ايران يوسف حمادني کوهان صدق که کمتر در مراسم شرکت مي کند و آفتابي مي شود تا آمد پيش آقاي خاتمي بنشيند دختر کوچولوي نازنيني با لباس ويژه اي بين آن دو نشست. آقاي خاتمي هم لطف ويژه اي به بچه ها دارد.

 

 

سخنرانان مختلف صحبت کردند. بعد سرودي به زبان عبري خواندند. در تهران با توجه به وضعيت روابط ايران و اسرائيل، تلاش سخنرانان بر اين بود که بين دولت اسرائيل و دين يهود فاصله بيندازند. واقعيت هم همين است. يهودي ها دين بزرگي هستند که هيچ ربطي به اسرائيل ندارد.

در اين جلسه سبوه سرکيسيان خليفه ارامنه تهران هم حضور داشت. نمايشي از رهبران اديان بود. همسرم خانم فهيمه موسوي نژاد نيز که مدير مؤسسه گفتگوي اديان است با اسقف اعظم سلام و عليکي داشت.

 

 

نکته مهمي که بود اينکه در ايران تورات نوشته شده فراوان بود ولي بسياري از آنها به خارج از مرزها رفته اند. و درکنيسه در محفظه مخصوصي يکي از آنها نگهداري مي شد که بازش کردند تا آقاي خاتمي آن را مشاهده کند. بهترين منظره اش دعاي پاياني بود که خاخام و اسقف و خاتمي براي سلامتي ملت ايران دعا کردند.

4جشن ايلانوت يهودي ها (1)
فرودگاه امام خميني3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.