۲۳ اسفند ۱۳۸۳
سایت مهاجرانی و کدیور و وبلاگ مزروعی

 

چندی پیش دوست و عزیز دوست داشتنی، عطاء الله مهاجرانی که از نام آوران اندیشه دوران معاصر شناخته می شود به همراه همسر دانشمندش خانم جمیله کدیور اعلام راه اندازی سایتی کردند با نام مکتوب.

این خبر برای من که از همه­ی دست اندکاران سابق و لاحق سیاست ایران خواسته بودم که سایت و وبلاگی راه اندازی کنند خیلی خوشحال کننده بود. تبریکی هم برای­شان فرستادم که یا به آن ها نرسیده بود یا جوابی نداده بودند!

استفاده از مکتوبات فراوان و قابل استفاده­ی دکتر مهاجرانی که سابقاً در روزنامه ها و یا در ملاقات های رو در رو از آن بهره می بردم، برایم پرجاذبه و مفید بود.

اخیراً نیز دوست دیگرم، رجبعلی مزروعی نماینده­ی شجاع و صادق مردم اصفهان در دوره­ی ششم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به اصرار حنیف، فرزندش وبلاگی راه اندازی کرده است. حنیف مثل بقیه­ی دوستانش که در ماجرای وبلاگ نویسی دستگیر شده بود مقاوت ستودنی داشت. وبلاگ نویسی آقای مزروعی هم خبر بسیار خوبی بود.

برای او هم پیام تبریکی ایمیل کردم و البته تا کنون بی پاسخ.

در کنار زیبایی کار این عزیزان در ورود به عالم مجازی، متأسفانه هیچ یک از آنان اهمیت لازم را به نوشته های اینترنتی ندادند. با فاصله می نوشتند، و نوشتن در سایت را یک کار اصلی فرض نکردند. آقای مزروعی که نیامده اعلام کرد فرصت پاسخ به پرسش ها را ندارد.

ضمن احترام به آنان و با توجه به همه­ی مشکلاتی که نوشتن هر روز دارد و مشکلات بیشتری که حتی خواندن ایمیل ها و نظرات دیگران دارد، اما فائق آمدن بر همه­ی آن مشکلات را یک ضرورت می دانم. به خصوص برادران دانشمندی مثل مهاجرانی و یا مزروعی و خا نم فاضلی مثل جمیله کدیور که حرف فراوانی برای گفتن دارند و مثل من از نظر علمی هم کم مایه نیستند.

4قوه ی قضائیه و مطبوعات
خبرنگاران،طنازی و نمایندگان مجلس هفتم3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.