۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۴
شهر من گمشده است

 

خواستم به مناسبت سال روز سهراب سپهری که سخت به شعر آن علاقمندم چیزی بنویسم، بهتر از شعر خود سهراب چیزی پیدا نکردم:

اهل کاشانم اما

شهر من کاشان نیست

شهر من گمشده است

من با تاب، من با تب

خانه ای در طرف دیگر شهر ساخته ام

«از کتاب هنوز در سفرم»

4پرونده­ی وبلاگ­نويسان ناقص است
بنديکت شانزدهم3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.