۲۵ بهمن ۱۳۸۲
ما هم مختصر هکي شديم!

 

ببخشيد، من در اين تعطيلات دسترسي به وب مستر محترم و کادر فني نداشتم. يک نفر روي موبايلم sms فرستاده بود که وب نوشت هک شده است. تعجب کردم، از دو چيز خوشحال شدم: يکي از اينکه بچه هايي پيدا مي شوند که با همه احتياط کاري بچه هاي فني ما شوخي با مزه اي کرده بودند و سايت را هک کرده بودند. يکي هم از اين حوشحال شدم که بچه هاي فني سايت چقدر دلسوزند که 5 ساعته هک را حک کردند و سايت به حالت عادي بازگشت.

از همگيشان ممنونم. ضمناً عجب هيت سايت ما را هم در اين يکي دو روزه بالا بردند!

*****

تبليغات انتخابات هم شروع شده است. در و ديوار پر شده است از عکس چهره هاي ناشناخته، مي گويند جناح راست براي تبليغ ليست خود، از اسامي مختلف استفاده کرده است.

بالاخره اين شيوه اي است که در انتخابات شوراها مفيد واقع شد. لابد مردم تهران هم نمي فهمند که اين ليست که با اسامي آدمهاي معروفي مثل آقاي احمد توکلي و يا آقاي حداد عادل آغاز مي شود مربوط به چه جناحي است! خوب در اين انتخابات پر رقابت(!) حق همه است شرکت کنند. حالا اسم خود را طرفداران وفاق بگذارند يا آبادگران و يا .... مگر چه عيبي دارد. مهم اين است که بعد از انتخابات عکسها را بر دارند و شهر را تميز کنند!

4شيريني هايي در عالم سياست
اعتدال ديني و دنيايي3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.