۰۷ فروردين ۱۳۸۴
عید قربان در شب اول ذیحجه

 

شبی که آقای خاتمی از سفر آفریقا برگشته بود، در فرودگاه که طبعاً هنوز غبار مشکلات کار داخل بر چهره اش ننشسته بود. خیلی سر حال بود. یکی از دوستان همراه نقل می کرد که حتی روشنفکران آفریقایی و اهالی دانشگاهها در آن قاره حرفهای آقای خاتمی را خیلی جدی گرفته بودند. وی را صاحب مکتب سیاسی و فرهنگی می دانستند، به پیشرفت ایده هایش در داخل هم خیلی توجه نمی کردند، بلکه از اینکه یک اندیشه ی دینی مترقی ضد تروریست بتواند از آزادی ها دفاع کند، برای­شان مهم بود. آقای خاتمی تازگی این حرفها را جدی نمی گیرد! فکر می کند که به خاطر دلخوشی او از این حرفهای می زنند! نگذاشت این بحث ادامه پیدا کند، گفت از همه بهتر اینکه شب عید قربان در سفارت مان در یکی از این کشورها مراسم گرفته بودند آقای سفیر که از نیکان روزگار است! ضمن خیر مقدم به رئیس جمهور گفته بود که امشب که شب اول ذیحجه و شب عید قربان است حضور خاتمی را به فال نیک می گیریم. این مطلب را یکی دوبار تکرار کرده بود. آقای خاتمی که گفته بود تا وقتی ما یادمان بوده شب ۱۰ ذیحجه شب عید قربان بوده است. آقای سفیر اصرار می کرده که امشب شب اول ذیحجه است. بعد که بررسی کردند، معلوم شده که آقای سفیر یک هفته ای است صفحات تقویم روی میزش را عوض نکرده است و تصور می کرده شب اول ذیحجه است.

4تشییع علامه جلال الدین آشتیانی
شهر من ایران است.3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.