آقای خاتمی روی پله های دولت


آقای مسجد جامعی وزیر ارشاد اسبق
 

اقای خاتمی

اقای صدوقی در کنار نقاشی از دوران کودکی خودش

عکسی که از مرحوم صدوقی دم منزلشان گرفته ام
 

اقا محمد رضا، پسر بزرگ شهید بهشتی و مصطفی تاجزاده

اینم یک عکس بی ریا از آقای حضرتی رئیس روزنامه اعتماد در دفتر آقای کروبی

این عکس را از مرحوم سحابی در حسینیه ارشاد گرفتم
 

آقایان دکتر عارف و مهندس مهرعلیزاده

اصلاحات

جمعی از اعضای هیئت دولت اصلاحات روی پله
 

8 4        ۱   ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰       3  7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.