۱۹ خرداد ۱۳۸۸
انتشار در: سحام نیوز
محمدعلی ابطحی: کروبی در آستانه پیروزی

 

می دانم که آقای کروبی به هیچ وجه استعفا نداده و تا آخر ایستاده است. این ماندن در صحنه هر دو کاندیدای اصلاح طلب نیاز جامعه است تا امکان تغییر که خواست ملت ایران است صورت پذیردآنهایی که در یک جنگ روانی تبلیغ انصراف هر یک از دو کاندیدای اصلاح طلب را دارند، حتما ریشه در ستاد رقیب اصلاح طلبان دارند. رای آقای کروبی رای معنادار و پرچمی است.

 

http://www.etemademelli.ir/published/0/00/43/4358/

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.