۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۷
انتشار در: روزنامه اعتماد ملی - روزنا
آقای ضرغامی، 30/20 زحماتتان را نابود می‌كند

 

چندی پیش - به صورت تصادفی - برنامه‌ای در مورد ایران از تلویزیون العربیه می‌دیدم. موضوع برنامه سیاست‌های تبلیغاتی كشورهای عربی در مورد ایران بود. آقای نوری‌زاده معروف هم در برنامه شركت داشت. وی اصرار داشت كه ثابت كند به خبرنگارهای بی‌طرف اجازه ورود به ایران نمی‌دهند و خبرنگاران رسانه‌های عربی هم به خاطر اینكه یا جزو معاودین عراقی بوده‌اند و یا زن و فرزند و مصالحی در ایران دارند، در دوران آقای احمدی‌نژاد حقایق را گزارش نمی‌دهند. ‌ در این میان مجری اشاره به نماینده تلویزیون ‌Fox News آمریكا كرد كه ایشان گفت من چند ماه پیش در دوران همین آقای احمدی‌نژاد در ایران بودم. مصاحبه‌های فراوانی با مسوولا‌ن داشتم. به خبرنگار فاكس‌نیوز گفتند تلویزیون شما دیگر با اصلا‌ح‌طلبان صحبت نمی‌كند و با محافظه‌كاران ساخت و پاخت كرده است و به همین دلیل فقط به شما به عنوان خبرنگار تلویزیون فاكس‌نیوز اجازه دیدار از ایران داده‌اند. خبرنگار فاكس‌نیوز برای دفاع از خودش گفت، نه، ما از اصلا‌ح‌طلبان هم مصاحبه می‌گیریم. همین دیشب با یكی از آنان مصاحبه تلفنی كردم. شب در منزل بودم. باز تصادفی اخبار 30/20 را گوش كردم. از این خبر بالا‌ چیزی در این مایه‌ها گزارش داد كه: تلویزیون فاكس‌نیوز وابسته به سازمان سیا و وزارت دفاع آمریكا اعتراف كرد كه با <دوم‌خردادی>ها ارتباط دارد و همین دیشب با یكی از <دوم خردادی>‌ها تماس داشته است. این شیوه خبررسانی مدت‌ها است در 30/20 رواج پیدا كرده است. اشاره فوق، تنها یك نمونه بود. بخش ویژه آن مدت‌ها است <كینه‌نامه پردروغ> شده است. این كینه‌ورزی و دروغپردازی در انتخابات مجلس خیلی اوج گرفت. روزی این شیوه خبرسازی در كشور به شیوه كیهانی معروف بود. 30/20 فعلی در این شیوه چنان سرعتی گرفته است كه گمان كنم كیهانی‌ها با حسرت به این سرعت نگاه می‌كنند. این روش پركینه و دروغ در انتخابات خیلی به كار گرفته شد. روش 30/20 برای پیدا كردن یك خبر و یا جعل و یا تقطیع آن برای ضربه زدن و اختلا‌ف افكنی در جبهه اصلا‌حات كاملا‌ً غیرحرفه‌ای و بر اساس كینه‌توزی تندی بود كه نمی‌توانستند حتی برای آن ظاهرسازی كنند. ‌ در مورد شخص آقای خاتمی هم خیلی تابلو خبرسازی می‌كنند. همانگونه كه تمام تلا‌ش خود را می‌كنند كه اختلا‌فات جناح محافظه‌كار هرگز علنی نشود و حسابی برای دولت تبلیغات كنند. تصمیم هم گرفته‌اند به جای اصلا‌حات از كلمه دوم خرداد استفاده كنند. فكر می‌كنند اگر آن روز تاریخی را خراب كنند دیگر امكان تكرار آن وجود نخواهد داشت.‌ البته دوم خرداد روزی بود كه آن‌قدر بعضی‌ها را سوزاند كه هنوز جا دارد چنین جلز و ولزی بكنند، اما چرا از رسانه ملی و امكانات عمومی متعلق به مردم؟آقای ضرغامی تلا‌ش‌های زیادی برای كار حرفه‌ای در صدا وسیما انجام داده است. در خیلی از موارد نتیجه كارآمدی تلا‌ش فرهنگی و هنری و حتی سیاسی‌اش مشهود است. این جمع اندكی كه ظاهرا وقتی به آنها گفته شده باید كلا‌ه بیاورند چندین سر می‌آورند، همه تلا‌ش‌های ایشان را خنثی می‌كند. آقای ضرغامی باید جلوی این شیوه خبررسانی را بگیرد. در خانواده بزرگ و پر تلا‌ش صدا و سیما اینها البته جمع اندكی هستند ولی چون خیلی بی‌پروا هستند هم به آن خانواده پراحترام و زحمتكش و نیز خانواده خوب 30/20 كه باید این چند نفر را تحمل كنند، آسیب می‌رسانند و هم تلویزیون را در اذهان مردم خراب می‌كنند.

 

http://www.roozna.com/Negaresh_Site/Fullstory/?Id=60448

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.