۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۷
انتشار در: خبرگزاری مهر
قوانین نانوشته بشری اهانت دینی را رد می‌کنند

رئیس مرکز گفتگوی ادیان تصریح کرد: افرادی که به ادیان اهانت می‌کنند از این امر آگاه هستند که اهانتهای دینی در چارچوب قوانین آزادی بیان نمی‌گنجند و قوانین نانوشته فرهنگ بشری هرگز اهانت به مقدسات را مجاز نمی‌دانند .

حجت الاسلام سید محمد علی ابطحی رئیس مرکز گفتگوی ادیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رابطه آزادی بیان و اهانت به ادیان گفت: دین در همه فرهنگها تقدس دارد و حوزه های مقدس هرگز نباید مورد اهانت قرار گیرند.

وی تأکید کرد: عدم اهانت به حوزه های مقدس قرار دادهای نانوشته ای است که میان اعضای جامعه فرهنگی بشری وجود دارد.

حجت الاسلام ابطحی گفت: افرادی که به مقدسات اصلی دینی اهانت می کنند خود از این امر مطلع هستند که اهانت به ادیان در چارچوب آزادی بیان که حوزه های بحث، نقد و گفتگو را دربرمی گیرد نمی گنجد، بلکه اهانت، توهین، کاریکاتور، فیلم خارج از چارچوب آزادی بیان طبیعی و مورد پذیرش بشر قرار دارد.

رئیس مرکز گفتگوی ادیان با اشاره به مرزهای نوشته و نانوشته جامعه فرهنگی بشری گفت: اگر چنین مرزهایی وجود نداشته باشد برخوردهای خشن و خونین افزایش یافته و تارو پود انسانیت دچار تزلزل می شود.

وی یکی از تبعات زیرپا گذاشتن این قواعد را رویارویی نسل بشر دانست که غرب باید برای مصون ماندن از تبعات منفی از آن پرهیز کند.

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=669094

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.