۱۳ تير ۱۳۸۵
انتشار در: بی بی سی
'بازداشت پدر ابطحی در ارتباط با امام زمان'

 

محمد علی ابطحی، از معاونان رئيس جمهور پيشين ايران تأييد کرده که پدر و برادرش "به دليل مسائل فکری وتشکيلاتی مربوط به امام زمان" بازداشت شده اند.

او به دنبال انتشار خبر بازداشت پدرش در برخی روزنامه ها و سايتهای اينترنتی ايرانی، در وبلاگ شخصی اش، وب نوشت، با تأييد اين خبر نوشته که پدرش مدت زيادی از دوران بازداشت شانزده روزه اش را در بيمارستان سپری کرده، چرا که بيمار است و سه سال پيش عمل قلب باز کرده است.

مراجع قضائی ايران تاکنون درباره بازداشت سيد حسن و سيد تقی ابطحی، پدر و برادر آقای ابطحی اظهار نظری نکرده اند.

سيد حسن ابطحی که ۷۱ سال دارد، از روحانيون شهر مشهد و نويسنده کتابهايی در زمينه تجربيات عرفانی شخصی خود و همچنين امام دوازدهم شيعيان است که به باور پيروان اين مذهب، بيش از يازده قرن است زنده است اما در غيبت به سر می برد و قرار است در آينده قيام کند.

در کتابهای آقای ابطحی هيچ اشاره مستقيمی به اينکه وی با امام غايب ارتباط داشته باشد نشده اما او در کتابهايش از افرادی ياد کرده که به گفته وی، با امام دوازدهم ارتباط داشته اند و او نيز شخصاً با اين افراد ارتباط داشته است.

يکی از کتابهای آقای ابطحی به نام "پرواز روح" به زندگی فردی به نام ملا آقا جان اختصاص دارد که آقای ابطحی، آن گونه که خود نوشته، مدتها نزد وی به کسب معنويات مشغول بوده و او را راهنما و مرشد خود در مسائل معنوی قرار داده بوده است.

آقای ابطحی بنيانگذار مسجدی به نام صاحب الزمان در شهر مشهد است و از ۴۴ سال پيش مرکزی با نام "کانون ‌بحث‌ و انتقاد دينی" در اين شهر پايه نهاده که هدف‌ ‌آن، پاسخ به "عقده ها، ‌گره ‌ها و مشکلات‌ فکری‌ و دينی جوانان" اعلام شده است.

اين کانون در تهران و قوچان نيز شعبه دارد.

 

http://212.58.240.33/persian/iran/story/2006/07/060704_mf_abtahi.shtml

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.