۲۱ دی ۱۳۸۴
انتشار در: خبرگزاری آفتاب
ابطحی: حداقل امکان فعالیت برای احزاب وجود ندارد

 

ابطحی در گفتگوی خود با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: «دولت کنونی به قدری از نظر اعتقادی و نظری یکدست شده است که اساساً صحبت از تکثر احزاب و مشارکت آنها در امور دولت بی مورد است.» 

وی در ادامه در خصوص نقش احزاب سیاسی در دولت گفت: «حزب زمانی می تواند در امور دولت نقش بگیرد که از حداقل امکانات طبیعی احزاب هم برخوردار باشد. امروزها صحبت از احزابی می کنیم که اجازه فعالیت رسانه ای هم ندارند. بنابراین با احزابی مواجه هستیم که طبق استانداردهای سیاسی حزب نیستند یا حداقل باید بگوئیم حزب جدی نیستند.»

http://www.aftabnews.ir/vdcd5f0ytz09s.html


 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.