۰۷ دی ۱۳۸۴
انتشار در: باشگاه خبر نگاران جوان
ابطحي گفت : خانواده امام موسي صدر از ما خواست که قضيه پيگيري را متوقف کنيم.

 
محمد علي ابطحي، عضو مجمع روحانيون مبارز و معاون حقوقي پارلماني محمد خاتمي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به ارزيابي شرايط اصلاح طلبان و مواضع حزب متبوعش و رييس جمهور سابق پرداخت. در ادامه به مشروح اين گفتگو مي پردازيم :
خبرنگار: شنيده شده که شما در صدد ايجاد يك موسسه و تشكيلات صنفي براي وبلاگ نويسان هستيد؛ صحت دارد؟
ابطحي: شخصا اعتقادي به ايجاد چنين تشكيلاتي براي وبلاگ نويسان و صنفي كردن اين مجموعه ندارم. چرا كه تعريف من از وبلاگ، دفترچه شخصي هر انساني است كه اين دفترچه از نگاه شخصي هر فرد تهيه مي شود و صرفا ايجاد چنين تشكيلاتي و صنفي كردن چنين مجموعه اي، مغاير با اين تعريف است. من معتقدم که صنفي كردن وبلاگ نويسي، آن را از چارچوب علايق فردي اشخاص بيرون مي آورد و با چنين كاري مخالفم و چنين خبري هم صحت ندارد.
خبرنگار: از موسسه گفتگوي تمدن هاي آقاي خاتمي چه خبر و در حال حاضر مسووليت شما در اين موسسه چيست؟
ابطحي: من عضو هيات امناي موسسه گفتگوي تمدن ها و عضو هيات مديره آن هستم. اين موسسه داراي دو بخش است که يك بخش آن در داخل كشور و يك بخش در خارج از كشور فعاليت مي كند. بخش داخلي پيگير مباني نظري و تئوري آن است و يك جلسه نيز با حضور انديشمندان داخلي برگزار كرد.
از آنجايي كه ايده گفتگوي تمدن هاي خاتمي در همه جاي دنيا غير از داخل كشور مورد استقبال قرار گرفت ، اين موسسه در سطح بين الملل توانست بسيار خوب عمل كند و مورد استقبال قرار گرفت.
خبرنگار: درست است كه كابينه آقاي خاتمي هر دو هفته يكبار تشكيل جلسه مي دهند و در اين جلسات پيرامون چه مباحثي صحبت مي شود؟
ابطحي: اين جلسات تحت عنوان هيات دولت خاتمي تشكيل جلسه نمي دهند، بلكه همكاران گذشته دور هم جمع مي شوند. با وجود اينکه دولت جديد بنا را بر نقد و اتهام وارد كردن بر دولت گذشته گذاشته است، كه مسلما اين گونه اعمال در كوتاه مدت جواب مي دهد، ما در اين جلسات مي خواهيم به روشنگري درباره عملكرد گذشته خود بپردازيم و اين اتهامات را رد كنيم. دفاع از عملكرد دولت از مباحث اين جلسات است و درست است كه در كشور ما انتخابات برگزار شده، اما نظام جمهوري اسلامي كه عوض نشده؛  استفاده از تجربيات غني مديران مياني، اصلي و رده اول، فرصت بسيار خوبي است براي عملكرد مناسب دولت فعلي، كه متاسفانه دولت جديد كمتر از اين فرصت استفاده مي كند و مدام در حال ايجاد تغيير است و درست است كه تغيير، حق هر دولتي است؛ اما اتهام زدن به اندوخته ها و ارزش هاي انقلاب، خسارتي است كه متوجه مردم است.
خبرنگار: درست است كه شما سخنگوي خاتمي بعد از پايان رياست جمهوري ايشان هستيد؟ معمولا ما اولين خبرها را از شما مي شنويم؟
ابطحي: معمولا من از عملكرد خاتمي دفاع مي كنم، ولي كار خبر رساني نمي كنم. در بيشتر موارد نيز به دليل برخود برخي رسانه ها من به دفاع از ايشان مي پردازم. اگر شخصيت سياسي وي را هم در نظر نگيريم، شخصيت فرهنگي و فكري ايشان قابل احترام است، به طور مثال سفر اخير خاتمي داراي بازتاب هاي بين المللي بود، اما اين سفر در برخي رسانه ها ، حتي مطرح هم نشد اما در بسياري از شبكه هاي جهاني پخش شد. دو سه موردي كه از سوي من مطرح شد، چيزهايي بود كه خاتمي از من خواسته بود.
خبرنگار: در دولت آقاي خاتمي شما پيگير پرونده امام موسي صدر بوديد. چه نتايجي حاصل شد؟
ابطحي: پيگيري هاي بسيار جديي صورت گرفت و سفرهاي زيادي هم انجام شد و تمام تلاش ما اين بود كه از سناريو سازي پرهيز شود تا حقيقت كشف شود. جريان به صورت خوبي پيش رفت، تا زماني كه خانواده امام موسي صدر از ما خواست که قضيه پيگيري را متوقف کنيم.
خبرنگار: چقدر به دولت فرصت دهيم تا بتوان نقد دولت را آغاز كرد؟
ابطحي: براي ما سربلندي ايران مهم است و ما منتظريم تا در عرصه عملياتي، شعاري دولت تحقق يابد. اميدواريم هر چه سريعتر وضعيت رفاهي و معيشتي مردم رو به راه شود كه در شعارهاي اوليه دولت مطرح شد.
خبرنگار: از مجمع روحانيون مبارز چه خبر؟
ابطحي: هر دو هفته يكبار، مجمع، جلسات شوراي مركزي خود را برگزار مي كند. اساسنامه تصويب شده و در حال طي كردن مراحل قانوني در وزات كشور است.
خبرنگار: در خصوص ماموريت خبره شناسي آقاي خاتمي در مجمع توضيح دهيد؟
ابطحي: اين خبر تكذيب شد و چنين چيزي صحت ندارد؛ اما در مورد خبرگان رهبري، مجمع در صدد است تا در چارچوب قوانين فعلي با معرفي اعضاي خبرگان از ميان روحانيون، به عنوان يك جريان روحاني اصلاح طلب تاثر گذار باشد.
خبرنگار: خروج تعدادي از اعضا مجمع و پيوستن آنان به حزب اعتماد ملي به چه دليل بود؟
ابطحي: اين اعضا علاقه مند بودند كه به حزب اعتماد ملي بپيوندند؛ اما استعفا آنان هنوز به مجمع نرسيده است. منتجب نيا از اولين كساني بود كه عضو مجمع شد، ولي آقايان شكوري و ذاكري به تازگي عضو مجمع شده بودند و آنان حق دارند که خودشان بر مبناي علايق خود، حزبشان را انتخاب كنند.
خبرنگار : آيا مجمع را به عنوان يك تشكل صنفي قبول داريد يا آن را يك حزب سياسي مي دانيد؟
ابطحي: مجمع، يک تشكل صنفي نيست بلکه يك تشكل سياسي است. چون مثل احزاب سياسي از وزارت كشور مجوز رسمي گرفته است.
خبرنگار: شايعاتي مبني بر اختلاف نظر ميان كروبي و خوئيني ها بوده و به همين دليل برخي اعضا از مجمع خارج شدند، صحت دارد؟ و تا چه حد مواضع اين دو حزب به يکديگر نزديك است؟
ابطحي: بعيد مي دانم و چنين چيزي نبوده. مجمع و حزب اعتماد ملي هر دو داراي دو كاربرد مفيد هستند كه كاملا با هم متفاوت اند ولي زير مجموعه جبهه اصلاحات  و در يك جبهه قرار دارند. در اصول خيلي به هم نزديك هستند ولي با كاربردهاي متفاوت. كروبي هم به عنوان پيشتاز و مدير اصلي حزب اعتماد ملي، بيش از دو دهه مجمع را اداره كرد.
خبرنگار: تا چه حد احزاب و گروه هاي دوم خردادي با وجود اختلاف نظرهاي زمان انتخابات، براي همگرايي تلاش مي كنند؟
ابطحي: جريان اصلاح طلب به سمت وحدت نظر پيش مي رود. دشواري هايي در اين راه وجود دارد اما پيش بيني مي شود كه اين تلاش ها منجر به ايجاد همگرايي شود. در حالي كه ما در جبهه محافظه كاران هم شاهد اختلاف نظرهايي هستيم، گرچه تلاش مي شود يكپارچه عمل كنند كه البته اين اختلاف نظرها نشان از شيفتگي خدمت نيست.
انتخابات رياست جمهوري يك تصادف بود و با وجود تعدد كانديدهاي اصلاح طلب نشان از تغيير فكر مردم نبود و بلکه نشان داد مردم مانند هشت سال پيش فكر مي كنند.
خبرنگار: در شرايط فعلي برخي مي گويند بايد به كالبد شكافي گذشته و نقد عملكرد احزاب در گذشته پرداخت و برخي نيز اين رفتار را بيشتر شدن فاصله ميان گروه ها مي دانند. نظر شما چيست؟
ابطحي: براي يافتن حقيقت و همگرايي بايد نگاه به گذشته داشت تا وحدت نظر در آينده ايجاد شود.

http://www.yjc.ir/Negaresh_Site/Fullstory/?Id=82403

 

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.