۲۷ آذر ۱۳۸۴
انتشار در: بازتاب
اعلام مجرميت کيهان با شکايت ابطحي

هیأت منصفه مطبوعات پس از جلسه محاكمه مديران مسئول روزنامه‌‏هاي «كيهان»، «سياست‌روز» و «ابتكار»، نظر خود را اعلام كرد.

به گزارش ايلنا، هيأت منصفه مطبوعات، حسين شريعتمداري؛ مديرمسئول روزنامه «كيهان» را در خصوص شكايت شركت ايثارگران به اتفاق آرا مجرم ندانست اما وي را در مورد شكايت محمدعلي ابطحي (معاون پارلماني دولت سيدمحمد خاتمي) مجرم تشخيص و با اكثريت آراء، مستحق برخورداري از تخفيف دانست.

هيأت منصفه مطبوعات همچنين مديران مسئول روزنامه‌‏هاي «سياست‌روز» و «ابتكار» را با اكثريت آراء مجرم نشناخت اما آنها را بر نظارت دقيق بر موضوعات مطروحه در كيفرخواست تذكر داد.

http://www.baztab.com/news/32141.php

 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.